NESPREGLEDANO: SVIZova okrogla miza z naslovom Vprašanja LGBTI v vzgoji in izobraževanju

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) – Odbor za enakost SVIZ vabi svoje članice in člane ter druge zainteresirane na

OMIZJE: »VPRAŠANJA LGBTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU«,

ki bo potekalo v sredo, 19. aprila 2017, z začetkom ob 15.30 uri, na sedežu GO SVIZ, v veliki sejni dvorani, na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani.


Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture (SVIZ) v sklopu svojega Odbora za enakost SVIZ
, katerega temeljno poslanstvo je ozaveščati in spodbujati širše zavedanje ter razmišljanje o pomenu enakosti na vseh ravneh družbe ter tudi delovati v tej smeri pripravlja omizje o vlogi vzgojno-izobraževalnega sistema pri predsodkih in stereotipih ter navzočnosti diskriminacije, nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza posameznic in posameznikov.Z namenom prikazati različne vidike omenjene tematike, prikazati izzive in težave, s katerimi se srečujejo LGBTI posameznice in posamezniki (lezbijke, geji, biseksualne, transspolne, interseksualne osebe) v vzgoji in izobraževanju (tako šolajoči se kot zaposleni), in nasploh izboljšati znanje o področju LGBTI tematik med zaposlenimi v vrtcih in šolah ter drugimi zainteresiranimi bodo na našem tokratnem omizju sodelovali:- dr. Mirjana Ule, socialna psihologinja in redna profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, ki bo prikazala temelje predsodkov in stereotipov ter (ne)strpnosti do marginaliziranih skupin – tj. do vsega tistega, kar ni v skladu z obče sprejetimi normami v posamezni družbi;

dr. Roman Kuhar, redni profesor na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se raziskovalno med drugim poglobljeno ukvarja z LGBT študijami, sociologijo spola in spolnosti, in je nekdanji urednik LGBT revije Narobe ter bo na omizju predstavil izbrane rezultate o vsakdanjem življenju LGBT oseb v Sloveniji;

Melani Centrih, ravnateljica Gimnazije Ptuj, ki bo spregovorila o svojih prizadevanjih proti homofobiji, o boju za enakopravnost, vlogi pedagoških in drugih strokovnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah ter staršev, ko se srečajo s tematiko LGBTI, in

dr. Matjaž Konvalinka, izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, ki bo predstavil svoje izkušnje kot LGBTI koordinator na fakulteti.

Po prispevkih gostujočih govornic in govornikov bo priložnost za vprašanja in razpravo o predstavljeni tematiki. Za dogodek je skupno predvidena približno ura in pol; zapis o omizju s fotografijami bo naknadno objavljen na spletni strani www.sviz.si.

Vljudno povabljeni v čim večjem številu!

Vir: SVIZ

OPOMBA: Zainteresirano javnost in učitelje želimo z objavo seznaniti z omenjenim posvetom, da bi si obojni na osnovi udeležbe na dogodku lahko ustvarili predstavo o aktivnostih SVIZa glede obravnave LGBTI vsebin povezanih z lezbijkami, geji, biseksualnimi, transspolnimi in interseksualnimi osebami v šolah.