Ne zamudimo priložnosti, da se tema tranzicije ne zgrne nad Slovenijo

Cerkev Marije kraljice miru na Kureščku
Cerkev Marije kraljice miru na Kureščku

Se že svetlika na obzorju jutranje zarje možnost svetlejše prihodnosti. Počakajmo in izkoristimo to možnost, ki se hitro bliža. Naredimo vse, da ne bo za vedno izgubljena. Sicer se lahko uresniči zla slutnja prerokbe s Kureščka, ki pravi: «Tema tranzicije se bo zgrnila nad Slovenijo«.

Patološke družbene pojave opažamo v Sloveniji na vseh področjih življenja. Odražajo se na npr. v kršenju človekovih pravic, drugorazrednosti, krivosodju, ljudem škodljivi zakonodaji, kraji družbenega premoženja itd. So odraz vladavine oblastnikov komunistično-ateistične provenience, ki nam vladajo že več kot 75 let. Odpisali so Boga in namesto njega vzpostavili kult osebnosti, poleg tega pa še celo paleto njihovih bogov, kot so recimo denar, bogastvo, oblast, hedonizem, egoizem. Negirajo vrednote tistih, ki so tudi v svetu, a niso od tega sveta. Njihovemu Bogu je ime Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakobov. Gre za ekskluzivno kliko hegemonov, ki hoče za vedno obdržati vso oblast in absolutni nadzor nad posameznikom kot tudi nad civilno družbo.

Strateški mehanizmi trajne slasti po oblasti

Vprašajmo se, kateri so tisti strateški mehanizmi, ki jim omogočajo trajno slast po oblasti. To je najprej zanikanje zla, ki ga povzročajo. Če dejstva govorijo drugače, ga pripisujejo drugim (projekcija), zasluge pa sebi (introjekcija). Naslednji princip je prevara, npr. Dolomitska izjava, če za trenutek prenesemo pojav na slovenske razmere. Prevare imajo nešteto obrazov, zadnje čase smo priča zlorabi religije v politične namene, do katere prihaja, če kdo prebira Božjo besedo v cerkvi, druži pa se s tatovi in lažnivci. Sledijo zablode vplivnih posameznikov. So aktivni in naredijo vtis razumnih ljudi, njihov um zazna tudi transcendentno dimenzijo stvarstva, nimajo pa daru razlikovanja duhov, da bi doumeli to, kar je absolutno nezdružljivo, npr. ogenj in voda, komunizem in krščanstvo.

Sledi katastrofa, ki jo pooseblja primer Kocbek, on je spomin in opomin za takšno zablodo. Zato sem prispevek tudi začel s teološkega vidika, kajti religiozno izkustvo zadeva najgloblje bistvo človeka in je vedno neločljivo povezano tudi s politično realnostjo.

Prevaram in zablodam sledijo vse vrste nasilne uzurpacije oblasti. Njihovi nosilci so patološki karakterji, ki niso dovzetni za noben dokaz, nobeno dejstvo, dogovor ali dialog. To so titoizirani boljševiki različnih imen, oblik, nazivov, nasledniki in zagovorniki raznih Kardeljev, Kidričev, Mačkov, Kučanov. Njihov pedigre, kar zadeva bistvene lastnosti, pa sega daleč v zgodovino. Njihovi predniki so Kajfa, Herod, Neron, Marx, Lenin, Stalin, Tito.

Še in še patologije

Kateri so še preostali patološki pojavi? Lahko bi jih veliko naštel, a ne smem pozabiti na bistven princip obstoja zgoraj omenjenih postkomunističnih veljakov, to je semantična inverzija posebne vrste sprevržene komunikacije, pri čemer je to, kar govorijo ali pišejo, laž, ali je resnica diametralno nasprotna dejstvom ali pa je nekje vmes, tako da ne veš, pri čem si. Pravo zmedo in napačno razumevanje namenoma povzročajo mediji.

Kričeč primer takega zavajanja je očitek ljudi Viliju Kovačiču, da je proti drugemu tiru. Ne morejo dojeti,da je možakar najbolj goreč zagovornik drugega tira, je samo proti vladni varianti, ki predstavlja megalomansko krajo družbenega denarja. Mediji poudarjajo samo to, da je proti, vcepljajo ljudem napačno prepričanje in s tem sejejo sovraštvo, ki je poleg kraje, laži in grožnje z umori glavna značilnost sedanjega stanja v naši družbi.

Kdor se ne strinja z rdečim besnilom, lahko računa samo še na smrt. Pišejo (režimski mediji) torej eno, povzročajo drugo. Ta metoda ni od danes, poznamo jo že iz prazgodovine; psalmist pravi: »Rajši imaš slabo kakor dobro, rajši laž kakor pravo govorjenje. Rajši imaš besede zmešnjave, jezik prevare« (Ps 52, 5-6.) Tako bodimo pozorni, kako bomo razumeli tekst, ki trdi, da je razlog proti prodaji NLB zaščita davkoplačevalcev; ali ne gre morda za prilaščanje javnega denarja za plačevanje državnih parazitov, kot so neštete »nevladne« organizacije, za borčevski podmladek ali pa za podedovane penzije partizanskih herojev?

Priča smo levičarski propagandi, koliko je leva opcija prispevala za skupno dobro. Kako bomo torej razumeli afere, kot so Hit, Teš 6, dogajanje na SDH, 2 TDK (drugi tir) in druge kleptomanske podvige velikanskih razsežnosti? Poznamo tudi levičarsko »skrb« za družino, ki jo ukinjajo s propagando za homoseksualne poroke, za lezbične in gejevske družine, pri čemer bi bil možen nakup semena in maternice, otrok pa bi bil stranski proizvod za vsakdanjo potrošnjo. In s tem se še celo hvalijo, »zakaj Slovenija velja za eno najboljših držav na področju enakosti spolov na svetu« (Večer, 30.09.2017).

Poglejmo še en primer pojmovanja socialne države. Prava socialna država je skrb za bolne, invalide ali kako drugače prizadete posameznike, pri nas pa so to socialni transferji za skupine, žrtve zgrešene politike, ki rezultira v revščini in bedi ljudi. Slednjim potem oblastniki natrosijo nekaj drobtinic s socialnimi transferji, da jih lahko nato občudujejo in svojo hvaležnost potrdijo na volitvah.

Svetlika se

Je še en pojav, ki se ga premalo zavedamo, lahko bi mu rekli kriptokomunizem, to je prisotnost postkomunistov v vseh porah družbenega življenja, na vseh ključnih položajih, k čemur ogromno prispeva Cerarjevo kadrovanje. So celo v opoziciji, kjer delujejo za koalicijo, namesto da bi jo nadzirali in kontrolirali. Kot podtaknjeni aktivisti delujejo v vseh vejah oblasti, ki bi morale biti med seboj neodvisne, so pa v resnici zlizane v nepregleden konglomerat nasilja nad ljudmi.

Veliko bi se še dalo povedati, a naj zaključim ta del s še eno metodo vzdrževanja marksističnih boljševikov na oblasti. To je neizmerno podla metoda samopropagande. Ko so v okolici Horjula začele nastajati prve vaške straže, ki so bile kot obramba pred partizanskimi ubijalci, so komunisti razširili govorice, da so bili zločinci domačini, zato so morali priti partizani kot odrešeniki.

Takšni oblastniki nam torej vladajo. So vzrok današnjega stanja. Glasniki SD-ja v spremstvu levice se že pripravljajo, da bi z vsem tem nadaljevali. Ali bodo volivci v njih prepoznali najhujšo grožnjo za prihodnost Slovenije? Zakaj se vse to dogaja? To je skrivnost zla, ki ljudi vznemirja že od pradavnine. Tudi prerok Jeremija se sprašuje: »Zakaj je pot krivičnih uspešna? Zakaj žive v miru vsi, ki izdajalsko izdajajo?« (Jer 12,1.)

Naj bo kakorkoli. Dovolj nam je zasmehovanja vzvišenih, zaničevanja prevzetnih, novodobnih patricijev, ki slišijo na ime Forum 21, udbomafija, nedokončana tranzicija. Kdo bo ozdravil duha ponižanih, zavest indoktriniranih, ki ječijo zaradi izgubljene identitete in narodove razklanosti, ki trpijo zaradi nerazčiščene preteklosti? To je možno samo s spremembo oblasti, v nasprotnem primeru nam tudi vsi talenti, vsi karizmatiki in vizionarji ne bodo mogli pomagati.

A že se svetlika na obzorju jutranje zarje možnost svetlejše prihodnosti. Počakajmo in izkoristimo to možnost, ki se hitro bliža. Naredimo vse, da ne bo za vedno izgubljena. Sicer se lahko uresniči zla slutnja prerokbe s Kureščka, ki pravi: «Tema tranzicije se bo zgrnila nad Slovenijo«.