Nacionalna televizija lahko pomaga reševati življenja

S posebnim zanimanjem sem raziskovala, kako je pri nas urejena skrb za nedonošenčke. Zelo sem bila vesela informacije, da je nacionalna televizija Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom pomagala pri prenovi sobe za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov, za kar se vam osebno zahvaljujem.

Ker se nacionalna televizija v javnosti predstavljate kot medij, ki je zavezan pravočasni, odzivni, dvosmerni in transparentni komunikaciji, pred vas postavljam poseben izziv in upam, da me boste razveselili z odgovorom.

Nezaželeni nedonošenčki, ki preživijo, bi lahko osrečili marsikateri par

Kot veste, se rodijo tudi nedonošenčki, ki niso zaželeni. Govorim o nedonošenčkih, ki so preživeli postopek splava. Z zakonom določena pravica do življenja jim je bila odvzeta samo zato, ker jih njihove matere (in očetje) ne želijo v svojem življenju.

V slovenski zakonodaji imamo zapisano, da ima pacient pravico do enake obravnave pri zdravstveni oskrbi, ne glede na spol, narodnost, raso ali etnični izvor, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino, kamor se prišteva tudi rojstvo. Na drugi strani pa imamo družine oziroma pare, ki si otroka iskreno želijo in bi tudi posvojili tako zavrženega nedonošenčka, pa jim to v prvi vrsti preprečuje človeška brezčutnost, “odvečen zdravstveni strošek”, birokracija ali velika vsota denarja, ki bi ga mogli odšteti za posvojenega otroka.

Kaj mislite, koliko nezaželenim otrokom, ki se kljub postopku splava rodijo in ki jim je kruto odvzeta temeljna človekova pravica do življenja, bi lahko rešili življenje? Zgolj iz ljubezni in zavedanja, da je vsak človek dar. O teh ubogih nezaželenih posameznikih, ki končajo kot medicinski odpadek, se v javnosti nič ne govori. Glede na srčnost, ki jo je nacionalna televizija izkazala z donacijo prej omenjenemu društvu, se lahko pokaže kot pogumen medij, ki se v slovenskem medijskem prostoru lahko zavzame tudi za to žgočo tematiko.

Kaj mislite, ali bi se postopki za posvojitev kaj spremenili, če bi bilo na voljo za posvojitev več otrok, tudi teh, ki iz različnih razlogov niso zaželeni, a bi lahko predstavljali srečo para, ki po naravni poti ne more dobiti otroka? Zakaj bi morali biti posvojitveni postopki tako dolgotrajni in dragi, če bi tudi ti otroci, ki bi jim lahko vi z donacijo pomagali preživeti, lahko olajšali posvojitvene postopke?

Ali nacionalna televizija lahko pomaga reševati življenja?

Obstajajo posamezniki, ki so jih po neuspelem splavu rešili (žal ne vem, da bi se to zgodilo pri nas, v svetu pa obstajajo takšni ljudje) in ki so tako zelo svobodni, da so svojim materam, ki so jih želele pozabiti, odpustili. Kaj ni to nekaj čudovitega in plemenitega? To so resnično močni ljudje. Kaj ne bi bilo krasno, ko bi rekli, da je RTV Slovenija medij, ki se je zavzel za najbolj krhke in nemočne v naši državi, medij, ki ceni in spodbuja življenje?

Kot medijsko hišo vas zato pozivam, da raziščete, koliko otrok se v naših porodnišnicah rodi po neuspelem splavu, kako se z njimi ravna in kako je urejeno, da ti otroci smejo živeti. Ali res nimamo kapacitet, da bi rešili teh nekaj otrok, ki se vsako leto vseeno rodijo? Kakšne so možnosti za posvajanje otrok, kako sta razviti pedopsihiatrija in pedopsihologija pri nas, kako država podpira ženske (tudi moške) po storjenem splavu? Tukaj je še mnogo vprašanj, ki bi jih lahko navedla, vendar verjamem v sposobnost vaših novinarjev, da bodo med raziskovanjem dobili dodaten navdih.

Če se vas je moje pisanje dotaknilo in če se odločite, da herojsko pomagate k uresničitvi pravice teh otrok do življenja, ne morete vedeti, kako bo z otrokom, ki ste ga rešili s svojo medijsko podporo, a vendar bi vam dejstvo, da ste naredili nekaj resnično človekoljubnega, prijalo, kajne?

Verjamem, da je tudi nacionalna televizija lahko medij resnice, ki bo tudi na ta in druga vprašanja odgovoril kar se da hitro in bo to popolna, nepristranska in neizkrivljena informacija javnega značaja. Ne zatiskajmo si več oči pred tragedijami izgubljenih življenj v naših bolnišnicah, življenj malih borcev, ki si krčevito prizadevajo za uresničitev svoje osnovne pravico do življenja. Da se ne bodo zgolj izognili postopku splava, ampak bodo smeli okrevati in zaživeti.