Na današnji dan: Danilo Zelen

Danilo Zelen, foto: rtvslo.si.
Danilo Zelen, foto: rtvslo.si.

Na današnji dan leta 1907 se je v Senožečah rodil Danilo Zelen, rodoljub in vojaški vodja narodnoobrambne organizacije TIGR. Njegov oče je bil trgovec Ivan, mati pa Marija, rojena Delak. Izobraževal se je v domačem kraju in v Ljubljani, kjer je maturiral na realki leta 1925. Sicer se je vpisal na ljubljansko Tehniško fakulteto, a dejansko ni nikoli študiral.

Posvetil se je namreč boju proti fašizmu in za osvoboditev rodne Primorske, tedaj dela Kraljevine Italije. S tigrovci je ilegalno prihajal na Primorsko, kjer je organiziral in izvajal oborožene akcije proti fašistom in njihovim ustanovam.

Danilo Zelen je bil od leta 1929 član ožjega vodstva organizacije TIGR in se je posvetil organiziranju tega gibanja na Primorskem. Kot tigrovec je sodeloval z italijanskimi antifašističnimi strankami v tujini, predvsem v Parizu.

Takratne fašistične oblasti so ga proglasile za enega najbolj nevarnih nasprotnikov, zato so aprila 1930 za njim razpisali tiralico. Na prvem (1930) in drugem (1941) tržaškem procesu je bil v odsotnosti obtožen za protidržavno in teroristično delovanje.

Medtem je Zelen živel v Ljubljani, kjer je tesno sodeloval z Albertom Rejcem (1899-1976), političnim voditeljem tigrovcev.

Že pred začetkom druge svetovne vojne je organiziral široko razpredeno obveščevalno mrežo na Primorskem v korist Kraljevine Jugoslavije. Zbrane podatke o italijanski vojski je pošiljal obveščevalnemu centru poveljstva Dravske divizije v Ljubljani, ob začetku druge svetovne vojne pa tudi britanski obveščevalni službi (Secret Intelligence Service).

Po italijanskem vkorakanju v Ljubljano sredi aprila 1941 so se tigrovci Danilo Zelen, Anton Majnik in Ferdo Kravanja umaknili v Lovšinovo gozdarsko kočo na Malo goro nad Ribnico.

Tam jih je Filip Tekavec, predvojni komunist in poznejši komandant Ribniške čete, izdal italijanskim karabinjerjem.

13. maja 1941 je sledil oborožen spopad med tremi tigrovci in italijanskimi okupatorji, v njem je bil Zelen smrtno ranjen, Kravanja in Majnik pa zajeta.

Danilo Zelen je tako prvi Slovenec, ki je padel v boju proti okupatorjem med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Seveda če odštejemo tiste, ki so se jim uprli že v kratki aprilski vojni!