Na današnji dan: Bogumil Vošnjak

vosnjakNa današnji dan leta 1959 je v Washingtonu (ZDA) umrl dr. Bogumil Vošnjak, pravnik, diplomat in politik. Rodil se je 9. septembra 1882 v Celju. Od leta 1896 je zaradi bolehnosti z očetom živel v Gorici. Pravo je študiral v Pragi, Gradcu in na Dunaju, kjer je 1906 tudi doktoriral. Izobraževanje je nadaljeval v Parizu in Heidelbergu.

Ob mobilizaciji leta 1914 je kot konjeniški rezervni častnik odšel na bojišče proti Rusom v Galicijo, vendar se je še pred koncem leta 1914 vrnil v Gorico. Tik pred italijanskim vstopom v prvo svetovno vojno spomladi 1915 je preko Benetk odšel v Ženevo. V tujini je kot propagandist deloval za ustanovitev jugoslovanske države.

Že njegov oče Mihael in stric Josip Vošnjak sta gospodarsko in politično vplivala na zgodovino slovenskega naroda. Sad njune vzgoje je bil prav Bogumil Vošnjak, ki ga je čas med prvo svetovno vojno zavihtel v svet političnih in diplomatskih dogajanj. Bogumil Vošnjak je imel vidno vlogo v Jugoslovanskem odboru, kjer je kot njegov aktivni član javno opozarjal na Slovence in ostale južne Slovane, ki naj bi se čim prej osvobodili habsburškega jarma ter se združili v enotno državo. Kot edini Slovenec je lahko takšno združitev kronal s podpisom Krfske deklaracije (julij 1917), kar je predstavljalo kasnejšo podlago za ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oz. pozneje Kraljevine Jugoslavije pod Karađorđevići. Njegova vztrajnost in bogate izkušnje med vojno so bile poplačane z mestom generalnega sekretarja jugoslovanske delegacije na pariški mirovni konferenci leta 1919. Žal je njegova diplomatska kariera kmalu zamrla, a s političnega prizorišča tako želene Jugoslavije ni poniknil. V raznih funkcijah se je pojavljal v družbenem in političnem življenju, ostro pa je nasprotoval federalizmu v tedanji državi. Svojemu idealu unitaristične jugoslovanske države je sledil skozi vse življenje, med drugo svetovno vojno kot pripadnik Mihailovićevih četnikov oz. Jugoslovanske vojske v domovini in kasneje kot emigrant v ZDA po drugi svetovni vojni.