MnenjeMeter: Salomonska odločitev ali …

Titova cesta v Ljubljani je preteklost! Tako so soglasno odločili sodniki ustavnega sodišča. Dva od nekdanjih ustavnih sodnikov Janeza Čebulja in Lojzeta Udeta smo povprašali o njuni oceni odločbe zdajšnjih ustavnih sodnikov.

dr. Janez Čebulj, nekdanji sodnik in predsednik ustavnega sodišča:

….  Je pa seveda gotovo tudi res, da je tema precej občutljiva. Po mojem mnenju so tudi zato sodnice in sodniki čutili potrebo, da poleg tistega, kar piše v sami odločbi, v ločenih mnenjih povedo tudi dodatne, povsem svoje argumente, ki pa niso bistveni za odločitev. Pri tej odločitvi me veseli, da je nekako uravnotežena. …….

Lojze Ude, nekdanji ustavni sodnik:

….. Kar pa zadeva vsebino odločbe, pa menim, da so ustavni sodniki sprejeli salomonsko odločitev. Odločba na eni strani pritrjuje pobudnikom ustavne presoje, češ da je bilo poimenovanje ceste s Titovim imenom uporabljeno po spremembi političnega sistema. Josip Broz Tito pa simbolizira prejšnji totalitarni sistem. Na drugi strani pa je v odločbi, še bolj pa v ločenih pritrdilnih mnenjih posameznih ustavnih sodnikov najti argumente, da se ne bo spuščalo v poimenovanje ulic, cest in trgov, ki so bila opravljena v preteklosti. To je zame neko srednje načelno stališče, lahko bi recimo rekli, da se v vsebinsko vrednotenje osebnosti sodniki ne bi spuščali. Da to pač ni pravno vprašanje. Jaz bi najbrž odločil drugače, pustimo zgodovino pri miru.

Več: Siol