Misli ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Ob državnih praznikih imam venomer občutek, da so pomembni zgolj zato, da človek ostane doma in je dela prost dan. Bil bi krivičen, če bi pozabil na državne proslave, na slavnostne govornike, petje Zdravljice, izobešanje slovenskih zastav itd. Kaj pa je domoljubje in kakšen je odnos do domovine? Pred kratkim sem zasledil misli knezoškofa Antona Bonaventure Jegliča v knjižici Mladeničem, in sicer v drugem zvezku z naslovom Življenje po veri, ki je izšel leta 1910. Pod naslovom »Slovenska domovina« se nahajajo naslednje misli, ki bi jih rad delil z Vami (tekst ni citiran v celoti, ampak gre za avtorjev izbor).

»In kako krasna je Tvoja slovenska domovina! Naša Kranjska, bližnja Štajerska, spodnja Koroška in precejšen del Primorske! Vrste se visoke planine, nizki griči in rodovitne ravnine; napajajo Tvojo domovino čisti studenci, bistre vode, mogočne reke; krase jo lepa jezera, podzemeljske votline, mnogoštevilne vasice in vasi, trgi in mesta. /…/ Po teh pokrajinah pa se giblje njihova največja lepota, dobro, pošteno, /…/ ljudstvo. Zlata in srebra in milijonov to ljudstvo nima, bolj ubožno je: ima pa pridne roke in pošteno srce… /…/ Kako lep je slovenski jezik! Prav milo doni, blagoglasen je, močno se razvija, ima življenjskih moči. Koliko lepih knjig je v tem jeziku natisnjenih, koliko časopisov slovenskih izhaja! /…/

Ali ljubiš to krasno Svojo slovensko domovino? Dala Ti je očeta in mater; daje Ti vse, kar potrebuješ za življenje; v njej rasteš, v njej se vzgajaš, v njej se veseliš in žalostiš; v njej Ti potekajo Tvoja najbolj srečna leta; v njej si boš ustanovil novo, lastno družino, v njej se boš postaral, umrl in v njej dobil Svoj grob, kjer bo Tvoje truplo počivalo do sodnega dne. Ali ljubiš to domovino, akoravno je majhna in bolj siromašna? Kaj pa otrok? Ali svoje siromašne, slabo oblečene matere ne ljubi bolj, kakor pa bogato v zlato in svilo oblečeno gospo, ki mu ni mati? Ako jo ljubiš, delaj ji čast! Kako? Domovini in Svojemu slovenskemu narodu boš delal čast, ako pridno delaš, varčno in zmerno živiš, spoštuješ ženski spol, /…/ ako ne razgrajaš ponoči, ne preklinjaš, se ne pretepaš in ne pobijaš. Oh, kako sramotno je za nas, ako se trdi da v Ameriki so najhujši pijanci in razgrajači ravno Slovenci in ako se je v Tatrah na vprašanje, kakšni so Slovenci, ki tam delajo, odgovorili: pijejo in bijejo se. /…/

Ako domovino ljubiš, rad doma ostani. Neguj domači vrt in njegovo sadno drevje, pametno in razumno obdeluj domače polje, izboljšavaj lepe travnike, skrbi za gozde in planine; prizadevaj se za lepo, dobro rejeno, snažno živino v primernih hlevih, zraven katerih so pravilno napravljena gnojišča; skrbi tudi, da bo Tvoja domača hiša čedna, snažna, zračna in da bo tudi vse okoli očejeno, da se ne bo iz Tvojega dvora razlivala gnojnica po cestah! Morda si obrtnik, krojač, čevljar, kolar, kovač, tesar, zidar, mizar. Uri se v Svojem obrtu; napreduj, kakor zahteva čas; poglej po svetu, da se bolje izučiš v Svojo korist in na čast domovini; delaj pošteno, ne lahkoumno in površno, pa Te bodo vsi čislali in radi naročali ravno pri Tebi; varčuj v dobrih, mladih letih za čas bolezni, starosti in drugih nesreč. Ali pa si preprost delavec na polju, v tovarni, v rudniku; ne žalosti se! Delavski stan je časten stan; le delaj marljivo, čas za delo porabi točno in vestno, da zares zaslužiš, za kar si se pogodil; ne delaj le tedaj, kadar Te nadzornik sili, saj imaš kaj vesti in se Boga bojiš. Dober delavec slovi daleč naokoli in dela čast svojemu narodu. Ljubi svoj jezik! Le navadi se, da boš govoril prav lepo, čisto in pravilno… /…/

Pravim ljubi Svoj jezik, ostani Slovenec, ne sramuj se, ne izdajaj slovenskega rodu! Pomagaj obmejnim Slovencem, da ne zatonejo v morju tujega naliva in pristopi k društvom, ki so zasnovana v pomoč obmejnim Slovencem. Spoštuj tuje narode, spoštuj Nemca in Laha (Italijana), nikoli in nikdar ne bodi sirov do njih! Toda še bolj ceni in spoštuj Svoj mili slovenski rod in ne pripusti, da bi se zmanjševalo ozemlje, kjer prebiva Tvoj rod; tuje pustimo v miru, svoje pa branimo odločno, mirno in s plemenitim orožjem; ne branimo svojega s pouličnim krikom in s sirovim zabavljanjem, marveč z uma ostrim mečem, kakor se spodobi olikanemu mladeniču, olikanemu možu. /…/ Dragi mladenič, še nekaj te prosim! Ne zapuščaj domovine! Ostani doma, ako le moreš; ostani v domovini, dokler moreš v njej kruha dobiti. Posebno Tebe, kmečki sin, prosim in rotim, ne odhajaj v tovarne, ne odhajaj v nemške in amerikanske rudnike! Delaj doma na polju, delaj na Svojem domu, ali ako ga nimaš, pojdi služit k poštenemu kmetu! /…/ Ostani torej doma, akoravno boš moral živeti v bolj preprostih okoliščinah! Na tuje pojdi iskat kruha le tedaj, ako moraš in doma kruha ne dobiš. Ako pa greš, bodi zvest Svoji veri, zvest Svojemu rodu, zvest Svojemu jeziku: ne sramoti Sebe in Svoje domovine!«

Želim Vam lepo praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter uspešno leto 2013 na vseh področjih.