Minska polja v Izraelu

IMG_2881

Na fotografiji je nekdanje vojno področje med Izraelom in Jordanijo (fotografirano iz Izraela, v ozadju Jordanija). Vojna vihra ni prizanesla niti antičnim ostankom mesta Hippos.

Mesto Hippos je danes arheološko najdišče v severnem Izraelu, ki se nahaja na hribu s pogledom na Galilejsko jezero. V preteklosti je bilo mesto del t. i. Deseteromestja, desetih helenističnih mest, ki so se raztezala na področju današnje Jordanije, Sirije in Izraela.

 

Foto: Samo Skralovnik