Ministrstvo za šolstvo že tradicionalno hoče, da učitelji poleti razpravljajo, namesto da bi počivali

Vir: splet

Na ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport je že dobro utečena praksa, da učitelje sredi poletja obdarijo s spremembami pravilnikov. Letošnje bodo mnogim učiteljem in vzgojiteljem spremenile pot napredovanja na delovnem mestu. Predlog sprememb je poslan v obravnavo sredi julija, ko vsak pošten učitelj uživa dober mesec zasluženih počitnic. To seveda na ministrstvu zelo dobro vedo. Zato to potezo tudi letos vidimo kot nemoralno in neetično, saj ne dopušča razprave med kolegi v zbornicah. Za srednješolske učitelje, ki se jih predlagane spremembe najbolj dotaknejo, se počitnice končajo s 16. avgustom. S tem dnem pa se zaključi tudi javna razprava in možnost komentarjev na predlagane spremembe!

Dve predlagani spremembi sta skregani z zdravim odnosom do narave učiteljevega dela

1. Za napredovanje v naziv svetnik naj bi učitelj dobil potrebne (4) točke za avtorski znanstveni, ne več strokovni članek, objavljen v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji. Razlika med strokovnim in znanstvenim člankom bi morala biti sestavljavcem pravilnika jasna. Vedeti bi morali, da učitelji učimo in iz svojega poklicnega dela lahko pišemo strokovne članke, znanstvenih pa ne, saj so ti vedno plod znanstvenoraziskovalnega dela. Učiteljevo delo se lahko vrednoti le na pedagoško didaktičnem, ne na znanstvenem nivoju. Od učitelja pričakovati znanstveni članek, je enako, kot če bi od kmeta, ki na njivi lahko pridela krompir, pričakovali, da si izdela tudi traktor za obdelavo njive.
2. Za napredovanje naj bi po novem dobil (4) točke tudi s samostojno predstavitvijo na plenarnem delu mednarodnega kongresa ali konference, seveda v tujem jeziku. Verjamem, da je marsikdo od sestavljavcev pravilnika že sodeloval na mednarodnem kongresu. Zato seveda ve, da so zahteve za sprejmem med plenarna predavanja izredno visoke, pogosto so ta predavanja dodeljena visoko strokovnim prispevkom. Mesto, ki ga učitelji s svojimi prispevki lahko dosežemo, pa je v vsebinskem delu konferenc.
Z uveljavitvijo teh dveh sprememb bi bila učiteljem pot do napredovanja v naziv svetnik izredno otežena. Ne moremo verjeti, da bi bil prav to lahko cilj predlagatelja. Sprašujemo se, kdo so predlagatelji spornih sprememb pravilnika: so to pedagogi in didaktiki, ki poznajo poslanstvo in osnovne naloge učiteljevega poklica, ali so profesionalni znanstveniki, ki poznajo le stroko, ne vedo pa, kaj je učiteljevo pedagoško delo. Ali morda nobeden od teh.

Pa še nekaj podatkov

– Naziv svetnik dosega le okrog deset odstotkov učiteljev v slovenskih šolah,
– po drugih državah Evropske zveze učiteljem prinesejo napredovanje že leta poučevanja, brez dodatnih obveznosti zbiranja točk.
– učitelju naziv svetnih prinese le normalno, v javnem sektorju primerljivo visoko plačo (43. plačni razred), ne pa visokega mesečnega zneska. Višje pa učitelji niti po 40 letih zavzetega dela ne moremo, ne glede na vestno poučevanje in sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih.
Vprašanje, kje je vse do danes glasni protest sindikata SVIZ, pa je v letošnjem svobodnem poletju pač povsem odveč!

Helena Kregar, Dragica Motik, Darja Silan, Alenka Brovč in Katarina Lenarčič