Minister Cigler Kralj poziva sindikate, naj se vrnejo za pogajalsko mizo

Janez Cigler Kralj (Foto: TW)

»Obžalujem, da sindikati zapuščajo pogajalsko mizo, in jih pozivam, da se za njo čimprej vrnejo,« je dejal minister za delo Janez Cigler Kralj na novinarski konferenci v petek, 14. maja. Povedal je tudi, da so po njegovi oceni trenutne razmere težke, saj se postavljajo temelji za čas po koronski krizi.

V četrtek, 13. maja, so se sindikalne centrale odločile, da se umikajo iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), razlog naj bi bilo pomanjkanje socialnega dialoga s strani vlade. Neuradno so nekateri mediji tudi poročali, da centrale razmišljajo o demonstracijah. Ministrstvo za finance pa je presenečeno pojasnilo, da pripomb socialnih partnerjev niso prejeli, pač pa so tik pred sestankom prejeli obvestilo, da sindikalne centrale ne bodo sodelovale pri delu.

Janez Cigler Kralj je vedno pripravljen na pogovor

»Moja vrata so vedno bila, so in bodo odprta vsem socialnim partnerjem,« je poudaril minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj in dodal, da ve, da sindikati z nekaterimi potezami vlade niso bili najbolj zadovoljni. Po poročanju STA je tudi pojasnil, da je moral kot minister loviti ravnotežje med učinkovitostjo in kompleksnostjo oziroma konsenzom pri rešitvah. Koronska kriza je vse prisilila v hitrejše ukrepanje, je izpostavil in izrazil zavedanje, da bi si sindikati želeli daljša pogajanja pri sprejemanju intervencijskih zakonov. Sedaj pa se snuje strategija za izhod iz krize in je po njegovem izjemno pomembno, da se za optimalne rešitve dogovorijo vsi socialni partnerji. »Socialni dialog in socialni partnerji so pomembno posvetovalno telo pri tlakovanju poti za čas po koroni,« je poudaril Janez Cigler Kralj.

Socialni partnerji so bili že aprila povabljeni k oddaji pripomb, a jih sindikati do 10. maja niso poslali

Obvestilo, da sindikalne centrale ne bodo sodelovale pri delu Ekonomsko-socialnega sveta, je presenetilo tudi Ministrstvo za finance, saj si vseskozi prizadevajo za dialog in sodelovanje z vsemi deležniki. »Odprti smo za vse tehtne in konstruktivne predloge,« so zapisali. S strani Ministrstva za finance je bilo na seji Ekonomsko socialnega sveta, ki je potekala 23. aprila 2021, pojasnjeno, da so pripombe socialnih partnerjev dobrodošle že med javno obravnavo, oblikovanje končnega besedila predlogov zakonov pa se bo nadaljevalo po zaključku javne obravnave in pregledu prispelih pripomb.

Postopek priprave in sprejemanja posameznih zakonskih predlogov se ne konča niti z njihovim sprejemom na seji vlade, ampak so možne spremembe in dopolnitve tudi v nadaljnjem procesu (amandmaji). S tem so seznanjeni tudi socialni partnerji.

Na seji je bilo dogovorjeno, da vse tri strani do 30. aprila predlagajo člane pogajalske skupine. To je do roka storila vladna stran. Ministrstvo za finance je za sejo, ki je bila predvidena za 13. maj, poslalo vabila vsem predlaganim članom pogajalske skupine. V vabilu sta bila socialna partnerja zaprošena, da do 10. maja posredujeta pripombe, da bi bila pogajanja kar najbolj operativna. »Pripomb nismo prejeli, tik pred sestankom pa smo prejeli obvestilo, da sindikalne centrale ne bodo sodelovale pri delu ESS,« so še presenečeno pojasnili na ministrstvu.

Slovenija se je na krizo odzvala pravočasno in ustrezno

Janez Cigler Kralj opaža, da se Slovenija zadnji dve desetletji giblje v začaranem krogu nizkih plač zaradi previsokih davkov. Na žalost smo še vedno prepoznani kot država s poceni delovno silo z nizko dodano vrednostjo. »Manjka nam delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dobrimi delovnimi razmerami in boljšimi plačami. Tu vidim izziv, ki čaka vse socialne partnerje,« je pojasnil Janez Cigler Kralj.

Glede razmer za trgu dela je ocenil, da je trend od februarja izjemno ugoden. Slovenija se je na krizo odzvala pravočasno in ustrezno, brez ukrepov bi se število brezposelnih povečalo mnogo bolj, kot se je. Ključna ukrepa sta čakanje na delo in skrajšani delovni čas, ki naj bi se predvidoma iztekla konec junija.

»S tem lahko napovem, da se bo ukrep čakanja predvidoma podaljšal do konca julija,« je dejal, saj bo stranka NSi to predlagala vladi. Minister Janez Cigler Kralj je tudi pozdravil napovedano malo davčno reformo. »Podpiramo celovit predlog male davčne reforme s ciljem, da ljudem ostane več. Neto plače so danes v Sloveniji prenizke in NSi je odločena, da se to spremeni.«

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.