MD Škofja Loka: Izjava o uboju nemškega vojaka, ki je bil povod za uboj 50 talcev v Škofji Loki

V želji po iskanju resnice, ki ji pri svojem delovanju sledi Muzejsko društvo Škofja Loka, ob bližajoči se spominski slovesnosti za ubitimi 50 talci v Škofji Loki, objavljamo izjavo gospe Meri Bozovičar, ki jo je nedavno poslala za objavo v Loških razgledih.

Izjavo oziroma pričevanje je zapisala po pripovedi pokojnega moža Toneta, ki je bil priča uboju nemškega vojaka februarja 1944 v Stari Loki, kar je bil nemškemu okupatorju povod za poboj 50 talcev.

Iz pričevanja izhaja, da je bil nemški vojak ubit po “trenutni osebni odločitvi” Lojzeta Kovačiča Gaja,  in ne kot rezultat “likvidacije nemškega vojaka, na katerega je nenadejano naletela vosovska skupina ob neki svoji načrtovani akciji v Stari Loki”, kot je zapisal dr. Branko Berčič na spominski slovesnosti za pobitimi talci leta 1984, kar je bilo objavljeno v Loških razgledih številka 31/1984. Prispevek je priložen: 1984_LR 31_Ob 40-letnici streljanja talcev.

Izjava gospe Meri Bozovičar je objavljena na spletnih straneh Muzejska društva Škofja Loka.