M. Zlobec, blog: Magna, simbol slovenskega hlapčevstva

Nas bo v zadnjem hipu rešila mednarodna nevladna organizacija Alpe Adria Green ?

Magna Steyr, ki naj bi s svojo novo tovarno v Hočah, pravzaprav lakirnico, kar pomeni za delavce delo pod maskami in s strupi, je stoodstotni dokaz slovenskega novodobnega hlapčevsta in podrejenosti slovenske državne politike izključno tujim zahtevam, pogojem, vsebini, organizaciji, delovanju, skratka odnosu do vsega, kar je pogoj vložka ali investicije pri nas.

***

Hlapčevska mentaliteta se širi iz lokalnih sfer odločanja (vas, kraj, občina) do pokrajinske prestolnice (Maribor), podkrepljena z agitko bivših povsem neuspešnih županov, ki so se nenadoma prebudili s svojimi “ugotovitvami”, da ne rečem grožnjami, kaj bo z Mariborom, če Magne ne bo.

Nacionalni mediji so odkrito uperjeni proti sleherni utemeljeni analitični kritiki, kot da požara v dveh nevarnih skladiščih  v zadnjem času ne povesta nič. Ko bo v Magni zagorelo, bodo pač gasili naši gasilci, ne avstrijski, in na koncu ugotovilio, kaj vse so tam “skrivali”, saj je bilo njihovo, ne naše.

Koliko skladišč strupenih snovi se bo nabiralo v Magni, nihče ne reče? Koliko naših ljudi bo zbolelo, še manj?

Zakaj mora Magna k nam? A nimajo v Avstriji prostora zanjo? Imajo, nimajo pa prostora za skladiščenje tisočev ton strupenih snovi. Magna je alibi za marsikaj drugega, nam zanesljivo škodljivega. Ko bo enkrat tovarna avstrijska, ne bo imel vstopa nihče “živ”.

Kakšna je logika lakirnice, če tam ni takojšnje ali sočasne avtomobilske proizvodnje, direktno povezane s kompleksnim proizvodnim procesom, tu še posebej vgradnje motorjev v karoserije, če rečem po domače? Kaj je končni rezultat ali izdelek Magne? V prvi fazi je to lakirnica 270 x 90 m s skladiščem 90 x 70 m. V drugi je objekt za sestavljanje vozil 170 x 390 m…V tretji še en objekt za sestavljanje vozil 170 x 390 m… V četrti še ena lakirnica 270 x 90 m, skladišče obarvanih karoserij 90 x 70 m, objekt za sestavljanje vozil 170 x  390 m.

Kaj vse je v resnici Magna?

Ste od slovenske vlade dobili natančen vsebinski načrt Magne? Morda ste ga celo videli? Magna lahko kadarkoli spremeni načrt in se “omeji” na lakirnico in skladišča tistih snovi, ki jih bodo tam želeli skladiščiti. Faze se lahko kadarkoli spremenijo, saj je položaj v avtomobilski industriji negotov in se lahko spremeni, tovarna pa razmeram “prilagodi”. Bodo prvih pet let, dokler ne bodo dosežene in uresničene vse faze, v glavnem lakirali? In potem pri tem ostali?

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je ob obisku župana v Hočah januarja letos povedal, da je lakirnica šele prva faza naložbe. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa: »V drugi fazi naj bi projekt nadgradili s 1350, v tretji pa s še dodatnimi 1300 zaposlenimi, kar bi skupaj pomenilo okoli 3000 novih delovnih mest. Ob tem je treba upoštevati tudi to, da se na vsako delovno mesto v neposredni proizvodnji vežejo vsaj še trije do štirje ljudje, ki bodo del dobaviteljske verige.”

Točno; kuhali bodo malico za zaposlene.

Koliko bo odpadnih in vseh strupenih snovi?

Avstrija potrebuje skladišča za strupene snovi, ki jih ne morejo skladiščiti doma, ker je vsega že preveč in je prenevarno za zdravje Avstrijcev. Slovencev, kot veste že desetletja ali stoletja, pa ni “škoda”, onih lokalnih “Štajercev” pa še manj. Delali pa bodo itak “Bosanci”, lahko pa še begunci.

Ko bo Magna enkrat avstrijska, bo okrog nje visoka ograja z napisom  Vstop strogo prepovedan in Smrtno nevarno. Zaposleni bodo morali podpisati, da ne bodo nikoli dajali nobenih informacij o tem, kaj vse delajo in kaj so videli.

Lakirnica logično predpostavlja določene strupene snovi, če jih bo “malo več”, jih pač bo. Ko bodo ponoči vozili transporti strupene snovi iz Avstrije, bodo vozili nujno potrebna sredstva za obratovanje lakirnice. No, lahko bodo vozili še od drugod, če bodo “posrednikom” oni dovolj plačali.

Poznate ravnokar potekajočo zgodbo z jajci?

Magna lahko hitro postane “tisoč Vrhnik”. Strategija počasnega razvoja: od 400 (menda zanesljivih) do nedosegljivih, fantomskih 3000 delovnih mest, je strategija z dolgoročnim učinkom, ob kakšnem “požaru” morda tisočletnim.

Je za Magno absolutni pogoj dokončana tovarna avtomobilov? Tega menda še nismo slišali.

***

Ekološka iniciativa Rače je med drugim objavila:

Ocenjena letna poraba pitne vode: 215.000 m3/leto, kar ustreza povprečni letni porabi pitne vode 4000 ljudi.

Odpadne vode, ki jih bodo po predhodnem čiščenju odvajali v javno kanalizacijo bodo vsebovale okolju in zdravju nevarne (tudi rakotvorne) težke kovine in druge snovi:  baker, cink, kadmij, krom (od tega 20% šestvalentnega kroma), nikelj, svinec, fluoride, maščobe in mineralna olja, organske halogene in klorirane ogljikovodike. Skupna letna količina strupenih in zdravju nevarnih (tudi rakotvornih) težkih kovin, ki bo šla v javno kanalizacijo, znaša kar 559 kg, poleg tega bo v javno kanalizacijo odteklo letno še 6500 kg fluoridov, 1300 kg mineralnih olj, 130 kg adsorbljivih organskih halogenov in 13 kg lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov.

Ocenjena letna poraba plina: 2.926 nm3/h (78-94 GWh/leto), oziroma 20.575.632 nm3/leto, kar ustreza letni porabi plina za ogrevanje in pripravo sanitarne vode 15.000 gospodinjstev.

Letne emisije ogljikovega dioksida iz proizvodnje: 33.528.000 kg, kar ustreza povprečnemu letnemu ogljičnemu odtisu 8000 zemljanov. 33.500 t ogljikovega dioksida uspe letno absorbirati okoli 3.700 ha gozda.

V zrak bo letno iz proizvodnje izpuščenih kar do 24.500 kg zdravju škodljivih in tudi rakotvornih snovi (organske spojine (TOC), nikelj in njegove spojine (Ni), fluor in njegove spojine (HF), žveplov dioksid (SO2), anorganske spojine klora (HCl)) , kar ustreza kar 60% celotne količine zdravju škodljivih onesnažil, ki so jih v letu 2015 v zrak izpustili vsi industrijski obrati, ki so zavezanci za izvajanje emisijskega monitoringa, na območju občin Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Ruše, Miklavž in Starše. Poleg tega bo iz proizvodnje v zrak letno izpuščenih še do 35 ton ogljikovega monoksida (CO), 40 ton dušikovih oksidov (NOx), ter 5 ton prahu, ki je prav tako med bolj nevarnimi za zdravje ljudi.

***

Slovenija hote nima perspektive visokotehnološke družbe

Namesto da bi Slovenija postajala visokotehnološka družba s perspektivo takojšnje zaposlitve za najbolj šolano mlado generacijo in celo preselitvijo tujih izobražencev k nam, je edini domet oblasti lakirnica, ki bo trajno zastrupljala ljudi in okolje.

Nujna je sprememba ustave s členom, v katerem bo jasno določeno, da na Slovenskem ni dovoljena nobena industrijska ali kakršna koli druga ali drugačna dejavnost s strupenimi, ljudem in njihovemu zdravlju, naravnemu okolju, rastlinstvu in živalstvu škodljivimi posledicami.

Tu se spomnim ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška in njegove izjave o ljubljanskih močvirnikih, ki da “rušijo ta projekt in želijo sesuti delovna mesta v Mariboru.«

Magna je globoko kulturni problem slovenstva, če še ne veste. To sicer niso glasbene drame Richarda Wagnerja, kjer se na simbolni ravni skriva pohlep po oblasti in bogastvu, kot smo videli v ravnokar končanem ciklu Nibelungov prstan.

Te kulture ni bilo ves čas samostojne Republike Slovenije, torej 26 let vladavine na primer dvojnega ali paralelnega bančništva, ko bi NLB lahko rešila problem varčevalcev zagrebške podružnice (in drugih) NLB takoj, kot sta predlagala Mate Granić in Lojze Peterle, pa so bančniki protestno skočili v zrak. Tedaj bi si razdelili obveznosti do 135 milijonov mark hranilnih vlog:“Pola mi, pola vi,” kot je predlagal Granič, Peterle pa strinjal, kot mi je nekoč povedal.

Že Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade, ni “mogel nič”, in zgodba se ponavlja “skozi” vse premiere in vlade do danes, ko dr. Miro Cerar prav tako ne “more nič”.

Kandidat za novega predsednika Republike Slovenije Borut Pahor je pred dnevi izjavil, da predsednik države ni vrhovna moralna avtoriteta, ampak vrhovna politična avtoriteta. To mu rad verjamem, namreč da on tako misli.

Sta pa še kakšna “dva Štajerca in en Primorc”; tu mislim na onega z Obale, ki ne more dobiti nobene nagrade, ker piše preveč jasno, kritično in pošteno. Ti so prepričani, da je politika brez morale obsojena na propad: sebe, naroda in države.

Nas bo v zadnjem hipu rešila mednarodna nevladna organizacija Alpe Adria Green ?

Magna, “zbriši”!

Celotno besedilo prispevka lahko preberemo v blogu MARIJANZLOBEC.