Malteški viteški red

Malteški viteški red je bil ustanovljen leta 1099 v Jeruzalemu. Znan je bil kot suvereni vojaški hospitalni red Sv. Janeza. Razvil se je iz amalfske bolnišnice, katero je dovolil ustanoviti egiptovski kalif. Malteški vitezi so skrbeli za bolne in ranjene s svojo vojsko pa so sodelovali v križarskih vojnah, ki so branile Sveto deželo. Turki so jih kar naprej preganjali, tako so leta 1300 zapustili Jeruzalem, se naselili na Cipru in na Rodosu, dokler se niso ustalili na Malti, kamor so 26. oktobra 1530 prenesli svoj sedež. Na Malti so se dobro utrdili in uspešno zavračali vse zavojevalce. Premagal jih je šele Napoleon, potem pa so leta 1830 zapustili otok, se preselili na Sicilijo in nazadnje v Rim.

Foto: Wikipedia