M. Kovač, Družina: Zastala Primorska

Za države, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije, je največja nesreča, da zavest večjega dela javnosti oblikujejo miti, ki so jih oblikovali nekdanji komunistični oblastniki in jih prek dominantnih medijev vzdržujejo klientelistična omrežja. Ti miti preprečujejo, da bi se sproščeno pridružili gospodarsko uspešnim evropskim državam. Stavka delavcev v Luki Koper, ki povzroča milijonsko škodo in kjer so v prvem planu politične zahteve stavkajočih, se napaja iz dveh takih mitov.

Prvi je mit o vstajniški (uporniški) Primorski, s katerim je komunistična oblast želela prekriti posledice socialnega inženiringa, ki je po drugi svetovni vojni kulturno in etnično predrugačil Primorsko. Potomci tistih, ki so zares trpeli pod fašizmom in se mu upirali, so kot politično upoštevanja vredna skupina preživeli le v Posočju, Zgornji Vipavski dolini in kmečkem zaledju slovenske Istre.

Drugi mit je, da je za obstoj uspešnih slovenskih podjetji zaslužno predvsem delavstvo in da imajo sedanji zaposleni in njihova avantgarda vso pravico do maksimalne rente, ki si jo je moč privoščiti zaradi položaja teh podjetij na trgu. Dejstvo, da so v vseh obdobjih delavci za svoje delo dobivali plačo in da je bilo morebitno odrekanje predvsem posledica nizke produktivnosti in slabega upravljanja, ne pa kakšnih investicijskih dosežkov, ne zanima nikogar. Vzdrževanje mentalitete hlapca Jerneja koristi lobijem, ki želijo v imenu »nacionalnega interesa« obvladovati velike slovenske gospodarske družbe. Z v glavnem izmišljenimi navedbami, da neko »naše« podjetje ogrožajo tujci, je bilo vedno mogoče dvigniti v upor ekonomsko nepismene Slovence.

Več lahko preberete na druzina.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.