M. Kovač, Družina: Zakon o zaščiti države

Nedavne spremembe ustave, ki omejujejo možnosti za sklicevanje referendumov in uvajajo fiskalno pravilo, napeljujejo na misel, da mlada slovenska država potrebuje zaščito. Ogrožali naj bi jo volivci, poslanci in vlada. Edina sprememba, ki zares odpravlja anomalijo v delovanju naše demokracije, je, da bo poslancem in državnim svetnikom odvzet privilegij, da sklicujejo referendume.

Če prepoved referenduma o davkih in proračunu ščiti državno blagajno pred lahkomiselnimi volivci, pa naj bi uvelja­vitev fiskalnega pravila ščitila jav­ne finance pred lahkomiselni­mi politiki. Natančneje, sprega med politiko in interesnimi skupinami bo pri trošenju denarja iz proračuna naletela na pravne ovire.

V normalni, delujoči demokraciji, ki uživa vsaj kanček zaupanja pri svojih gospodarskih in političnih partnerjih, razglašanje zaščite države pred lastnimi državljani v najvišjem pravnem aktu ni potrebno, ko pa gre za omejevanje oblastnikov, je vnaprejšnje ne­zaupanje na mestu. Švicarji so na primer svoje fiskalno pravilo sprejeli na ljudskem referendumu.

Več: Družina