M. Kovač, Družina: Poplaviti ustavo?

V državni zbor je vložena peticija, ki jo je podpisalo več kot 50.000 državljanov, da naj se v ustavo vpiše neodtujljiva pravica do vode. Kakšne posledice ima lahko za naš pravni red »povodenj« vpisovanja lepih želja v besedilo ustave, naj povedo ustavni pravniki. Mene zanima vpliv vpisa te pravice na kakovost življenja v Sloveniji.

Vpis pravice do vode ne bo nič vplival na zaščito vodnih virov pred onesnaževanjem. Na tem področju je evropska zakonodaja, ki se je mora držati tudi Slovenija, med najbolj zahtevnimi in je problem kvečjemu pri doslednem izvajanju predpisov. Voda v ustavi bo le osnova za sprejemanje zakonov, ki bodo opredeljevali, kdo in kako sme razpolagati z vodnimi viri in kako se financira oskrba z vodo.

V Sloveniji večinoma oskrbujejo gospodinjstva z vodo gospodarske javne družbe, nekaj pa je tudi zasebnih družb. Cena vode, ki jo dobavljajo zasebne družbe, je nekoliko višja, vendar je treba povedati, da so zasebne družbe v glavnem podedovale koncesijske ureditve nekdanjih javnih družb in da bi bilo za verodostojno primerjavo potrebno upoštevati tudi amortiziranost omrežja in naravne danosti za črpanje. Ali je koncesijska pogodba, ki določa način uporabe vodnega vira, za prebivalstvo koristna ali škodljiva, ni odvisno od narave lastništva družbe, ki upravlja vodni vir, ampak od skrbnosti države ali občine, ki koncesijo podeljujeta. Večje skrbnosti dodatek k ustavi ne bo zagotovil.

Več lahko preberete na druzina.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.