Popravimo raje Ustavo, očistimo jo nedorečenosti in neumnosti

Moderne komunikacije omogočajo manj birokracije, mi bi jo pa še širiliStrokovna skupina pod vodstvom pravnika Boštjana Brezovška z mariborske pravne fakultete je pripravila predlog, da bi Slovenijo v skladu z določili ustave razdelili na 11 pokrajin: Dolenjsko, Gorenjsko, Goriško, Južno Štajersko, Vzhodno Štajersko, Zahodno Štajersko, Koroško, Ljubljansko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko-šaleško in Pomursko pokrajino.

Ne dvomim v dober namen skupine, za katero ne zvemo, kdo jo je imenoval, vendar je to tudi vse, kar ji lahko priznamo. Še več! Skupina očitno dobro pozna mentaliteto Štajercev, vse ostalo pa ji je tuje. Ne omenja Bele krajine, Kočevske …, za Goriško očitno še slišala ni.

Ne domišljamo si, da je primer lahek, da smo sposobni sprejemljivejši predlog

V zgodovini uprave ločimo državno-upravno in samoupravno linijo. Pokrajine sodijo med slednje. To so sedaj občine in zaradi dvodomnega parlamenta tudi država. Nobena linija ni čista, saj imata obe tudi preneseni delokrog.

V zgodovini uprave in samouprave so najstarejše občine. Prvi župan se omenja že 777. leta. Poznamo kneževino z enkratnim obredom ustoličevanja, ki so jim sledili dinastični teritoriji, mesta in trge, pokrajine oziroma marke, dežele, gubernije, celo Ilirsko kraljestvo, četrti, okrožja, kantoni, province, okraje in še kaj bi lahko našteli. Na primer prekmurski županiji, pa tolminsko gastaldijo, pa samoupravo Beneške Slovenije z landersko in mjersinkso banko. Poleg tega obstajajo še sodna, davčna, vojaška in izjemno pomembna cerkvena upravna razdelitev..

Med Slovenci oziroma ljudmi, ki živijo v Sloveniji, obstajajo glede na kraje bivanja tako simpatije kot antipatije. Znano je, da so se še v našem otroštvu vaščani sosednjih vasi tako sovražili, da so na vsaki veselici koga ubili. Ponekod je silno močna regionalna pripadnost. Belokranjcu ni dobro reči, da je Dolenjec ali Kranjec, čeprav prvo ni, drugo je. Podobno Kočevcu. Obstajajo tudi modne pripadnosti. Vsi od Vrhnike naprej bi bili radi Primorci, Slovenj Gradec se razglaša za koroškega, čeprav je štajerski, Sežana hoče biti tržaška, pa je goriška …. Pokojni Emilijan Cevc se je rad delal norca iz svojih kamniških rojakov, ki hočejo biti Gorenjci, pa so lahko kvečjemu Butalci( Šarca in Tonina še ni poznal). Bog obvaruj govoriti, da je Ljubljana do desnega brega Ljubljanice največje dolenjsko mesto. Ljubljančani tako prezirajo Dolenjsko, da so nekdaj njihovo najbolj popularno izletniško točko Krim zamenjali z odličnejšo »gorenjsko« Šmarno goro.

Načelo partije je bil demokratični centralizem

Sestavljavci predloga za novo pokrajinsko ureditev Slovenije so naredili temeljno metodološko napako. Ustavno določilo, ki doslej ni bilo realizirano, jemljejo za sveto. V resnici je nastalo kot popust komunistom in njihovemu maliku samoupravljanju, ki so bili prepričani, da je osrednja oblast za njih zgubljena, imajo pa velike možnosti za pokrajine. Kar se tiče obalnega področja, širšega okolja Gorice z mestom vred in pa na primer Velenje in celo Prekmurje, ki ga hočejo, glede odnosa do vere, Kučanovi spremeniti v slovensko Albanijo, prvo evropsko ateistično državo, so imeli verjetno kar nekaj prav.

Samostojna republika Slovenija je nastala v ozemeljskem smislu kot delna uresničitev Združene Slovenije. Njeno bistvo je bilo ukinitev dežel, svobodne občine v svobodni Sloveniji. To ne pomeni neobstoja upravnih, verskih, vojaških in drugih enot, vsekakor pa čimbolj enotno upravljanje v korist obstoja in razvoja slovenskega naroda, varstva njegovega jezika in kulture. Konservativni in liberalni politični pogledi so se ločevali predvsem v pogledu na moč centralizma. Konzervativci so njegovi nasprotniki, levi podporniki, totalitaristi oboževalci, ker ne sme nič omejiti oblast njihovega ljubljenega vodje. Zato v komunizmu niso nikoli kaj takega predlagali. Vsa zgodovina uprave in samouprave po II. svetovni vojni je zgodovina same centralizacije. Načelo partije je bil demokratični centralizem! (posebna oblika lesenega železa)

Večina slovenskih državljanov toži, da je država predraga. Razdelitev na pokrajine, bi jo še podražilo. Sprva skromen birokratski aparat bi se vsakih nekaj let najmanj podvojil. Samooploditev in razmnoževanje je njegova genska napaka. Država bi bila še šibkejša. Že sedaj ni mogoče v prostor vnesti na primer podzemnega električnega voda, kaj bi bilo poslej?

Popravimo raje ustavo, očistimo jo nedorečenosti in neumnosti

Zresnimo se in ne mečimo denarja skozi okna. Imamo boso vojsko, policijo brez bencina, da o njihovih mizernih plačah niti ne govorimo. Popravimo raje ustavo, očistimo je nedorečenosti in neumnosti. Moderna komunikacijska sredstva omogočajo zmanjševanje birokracije, mi bi jo širili namesto naredili učinkovito in racionalno. Doslej imamo samo dva šerifa, Jankovića in Kučana, za katera ne velja nobena uprava, nobeno sodstvo, poslej bi jih imeli v vsakem pokrajinskem središču. Spomnimo se Popoviča, glejmo v Maribor, Mursko Soboto! Tako obnašanje je imanentno njunim pristašem in somišljenikom.

Raje poskrbimo za domove za ostarele, ki so ne samo nujno potrebni, ampak koristnejši in cenejši! Občine naj bodo občine, šola na primer je izrazito državna, ne občinska zadeva, ravno tako osrednje državne prometnice. Preprečimo, da lahko skupina neuravnovešenih onemogoči gradnjo vitalnih strukturnih objektov. Država naj bo država.

Ne verjamem, da obstaja kakšna država, kjer občina brca v zadnjico svojo armado, kot je to primer na Počku. Kateri stranki pripada tamkajšnji župan? Ali so to delali tudi JLA? So njeni takšni ali drugačni dediči? Se spominjate, kako so nekdanji jugooficirji, ki sedaj zoper slovensko vojsko demonstrirajo, tam streljali divjad kar povprek in počez?

Komaj smo državo dobili, že bi jo radi demontirali. Komunisti že vedo zakaj! Zato so zahtevali odmiranje države! Sedaj pravijo temu uvedba pokrajin! Dejansko gre za fevdalizacijo, kjer bodo vladali razni Kontiči! Molimo za zdravo pamet!