M. Kovač, Družina: 2050 – Raj na zemlji

»Kdor ima vizije, bi moral iti k zdravniku,« je nekoč dejal Helmut Schmidt, nekdanji pragmatični nemški socialdemokratski kancler. Podobno posmehljivo je velik del slovenske javnosti sprejel vladni dokument Slovenija 2050 – Vizija Slovenije.

……

Pripravljavci dokumenta so vanj napisali tisto, za kar so menili, da si o prihodnosti želi prebrati večji del slovenske javnosti. »Modrost« množic je slaba strategija in še slabša vizija. V zgodovino so se kot dobri voditelji-strategi-vizionarji zapisali tisti, ki so odpirali nove horizonte, ki so videli dlje od množice in ki so znali nagovoriti skupnost k delovanju za skupno dobro na nov način. Takih pri nas ni ali pa se ne upajo izpostaviti.

…….

Upam pa si že danes dati v nič eno napoved Vizije: Da se leta 2050 ne bomo več ukvarjali z delitvami iz preteklosti. V vsakem narodu obstajajo in bodo obstajale ideološke razlike in delitve glede na različno interpretacijo zgodovine. Na Slovenskem so delitve patološke, ker so se apologeti komunistične revolucije reciklirali v vplivne interesne skupine, ki obvladujejo osrednje medije, sindikate, državno premoženje in državni proračun. Tri desetletja bo morda dovolj, da se jih odstrani od korita in da začne država delovati tako, da korit za privilegirane ne bo več.

Več: Družina