L. Šturm za R. Ognjišče: Potrebujemo nacionalni dogovor

Odstopa ministrov Stepišnika in Gantarja se po Šturmovih besedah razlikujeta. “Vsak po svoje nakazujeta na problematično stanje v enem od segmentov, s katerimi se mora ukvarjati vlada – v gospodarstvu in zdravstvu,” je dodal. Hkrati je opozoril, da sta ključni vprašanji, s katerima se mora ukvarjati ne le vlada, ampak vsa naša država, kako zagnati gospodarstvo in kako ozdraviti javne finance. “To je izjemno velik izziv, kajti Slovenija se je od leta 2008 do danes z 20 milijard evrov zadolžila na 70 milijard evrov. Gre za rekordno zadolževanje,” je pojasnil in poudaril, da bo zato treba pristopiti h korenitim reformnim ukrepom. Šturm opozarja, da v tako zahtevnem položaju potrebujemo nacionalni dogovor. “Vlada bi morala nemudoma pritegniti k sodelovanju opozicijo in skupaj z njo po opravljenih analizah sprejeti odločitve, kako naprej,” je prepričan.

Po njegovem bodo gotovo odločujoči rezultati stresnih testov naših bank, ki naj bi bili znani decembra. “Do takrat bi se morali na podlagi analiz odločiti tudi o tem, po kakšni ceni naj se Slovenija še naprej zadolžuje. Iz Evrope lahko znotraj evropskega mehanizma stabilnosti dobimo posojila za sanacijo bank po enoodstotni obrestni meri. Vlada se je nedavno zadolžila po skoraj petodstotni obrestni meri. V prihodnjem letu bo treba plačati najmanj milijardo evrov za obresti, po nekaterih analizah bo ta izdatek še višji ter bo znašal milijardo in pol. Ob tem je treba upoštevati, da so skupni prihodki državnega proračuna ocenjeni na osem milijard,” je spomnil Šturm. Kot dodaja, nam vse to pokaže, da je nadaljnje zadolževanje države po tako visoki obrestni meri izjemno problematično.

Za skupno delovanje obeh političnih polov, tako še enkrat poudarja Šturm, se mora odločiti vlada. “Ta je tista, ki zdaj nosi vso odgovornost, ta je tista, ki lahko začne pogovore o razumnem izhodu iz nastalega položaja,” še meni predsednik Zbora za republiko.

Vlada je prav pred kratkim v državnem zboru prejela zaupnico. Premierka Bratuškova jo je vezala na proračun za prihodnje leto. “Zaupnica je bila vezana na proračun, ki je fiktiven,” je opozoril Šturm. Kot je pojasnil, proračun ne bo mogel biti realiziran, ker so posamezne postavke v njem nestvarne. “Zato je ta zaupnica vladi pravzaprav neke vrste nezaupnica,” je dodal.

Šturma ne bi presenetilo, če bi iz zdajšnje ministrske ekipe odšel še kdo. “Trenutne analize kažejo, da želi ta vlada na vsak način ostati na oblasti, se še naprej zadolževati po izjemno visokih obrestih in tako rekoč vztrajati do bridkega konca. To pa je, seveda, slabo.”

Helena Škrlec

Več: Radio Ognjišče