Krščanski forum SDS o nedeljskem počitku, ki ni privilegij pač pa pravica

Krščanski forum SDS soglaša z mnenjem, da je potrebno dati prednost nedeljskemu počitku in da ni razloga, da bi potrošniško kulturo širili na nedelje in praznike.

V zadnjem času se v Državnem zboru RS znova odvijajo razprave o pravici do nedeljskega počitka, kar velja zlasti za zaposlene v trgovinah. Kot je znano, smo Slovenci o tem odločali na referendumu leta 2003, ko je večina volivcev pritrdila mnenju, da obratovanje trgovin ob nedeljah in praznikih ni nujno potrebno. Pet let kasneje pa je bil sprejet zakon, ki je delovni čas trgovin povsem liberaliziral. Izkazalo se je, da je bil sprejem takšnega zakona, očitno izsiljenega tudi pod pritiskom trgovskih lobijev, velika napaka, saj se je s tem začela potrošniška kultura spreminjati. Z drugimi besedami: ljudi se razvaja, da nenujne nakupe opravljajo ob nedeljah.

Takšna potrošniška kultura seveda ni v skladu s krščanskim etosom, saj je znano iz Svetega pisma, da je Bog sedmi dan po stvarjenju sveta (dnevi so tu mišljeni alegorično) »počival« (1Mz 2,2). Sedmi dan kot dan počitka je tudi antropološka zakonitost, saj nas o tem uči tudi zgodovina – denimo, eksperiment z uvedbo »desetdnevnega tedna« se ni posrečil, pač pa je dolgoročno sprožil tragične posledice.

Krščanski forum SDS soglaša z mnenjem, da je potrebno dati prednost nedeljskemu počitku in da ni razloga, da bi potrošniško kulturo širili na nedelje in praznike. Zavedamo se sicer, da obstajajo poklicne skupine, ki morajo delati tudi ob nedeljah in praznikih, kot denimo policisti, gasilci, zdravniki, medicinsko osebje, reševalci, zaposleni v gostinskih lokalih in bencinskih črpalkah, novinarji, itd. Povsem dovolj bi bilo, da bi bila za nujne nakupe ob nedeljah odprta ena dežurna trgovina v vsakem večjem kraju. Ob tem se Krščanski forum SDS zaveda posledic posega »državnega planiranja« v gospodarsko poslovanje, vendar nas mora pri tem voditi etični imperativ, da dobiček ne more in ne sme biti pomembnejši od človeka in družine. Tudi zato pozivamo vse parlamentarne stranke, da podprejo revizijo zakonodaje, ki ureja delovni čas trgovin.