Kdo razgrajuje državo, oblast ali stroka?!

tes6 dim sostanj termoelektrarnaKdo vlada Sloveniji, izvoljena oblast ali pooblaščena stroka? Oblast se menja, stroka pa ostaja ista v vseh vejah družbenega ustroja. Njen vpliv na družbeni razvoj je nesporen, prevladujoč, le od sposobnosti vlade je odvisno, kolik delež pravic si lahko vzame. Stalnost stroki omogoča nepretrgan vpliv v družbi, zato so njene zasluge za družbeni razcvet pomembne, njena odgovornost za nazadovanje pa prevladujoča. Trdim: naše družbene razmere oblikuje pooblaščena stroka, se ne menja, prilagodi se novi oblasti, svojo moč in usmeritev pa ohranja.

Pred dnevi sem sodeloval na TV Slovenija 3 v oddaji, ki naj bi predstavila predhodno oceno preiskovalne komisije državnega zbora o politični odgovornosti za sporno graditev TEŠ 6. To nalogo sta imela moja sogovornika gospoda: Matjaž Hanžek, predsednik komisije in Danijel Krivec, njen član. Moja vloga v tem razgovoru je bila presoja celotne graditve te enote.

Svoj prispevek v oddaji lahko strnem v naslednje trditve: TEŠ 6 ni nadomestna, temveč odvečna enota; njena dejanska vrednost je 700 milijonov EUR; velikost vlaganj onemogoča vsako gospodarno proizvodnjo; plinski enoti sta odvečni; rdeča nit gospodarjenja v TEŠ je neprekinjeno vlaganje; predvidevam naslednja nova vlaganja: preureditvi enot 4 in 5, uvoz premoga, izgradnjo ceste, prilagoditev kotla nove enote uvoženemu premogu; za nesprejemljive rešitve je odgovorna izključno stroka, pooblaščena stroka; opravičevanje te zablode z malomarnostjo je žaljiva.

Moja sogovornika sta se posvetila ugotovitvam preiskave, vendar nam kakšnih pomembnih podatkov nista zaupala. Omeniti velja domnevo gospoda Hanžka, da sta ocena zalog premoga in njegova cena dvomljivi. Temu stališču lahko le pritrdim. Presenetili pa sta me mnenji gospoda Krivca. Trdil je namreč, da je dejanska vrednost enote 1,1 milijarde EUR, cena električne energije pa znatno nižja od cene energije iz sončnih celic. Prve trditve ni utemeljil, za drugo pa menim, da je taka primerjava neprimerna, je le prijem za upravičevanje previsoke cene.

Razgovor me je spodbudil k razmisleku o smotrnosti in učinkovitosti raziskovalnih komisij državnega zbora. Tej odločitvi sta največ pripomogla prispevka mojih sogovornikov, ki nista predstavila nobenih namigov o dejanski krivdi. Te komisija tudi ne ugotavlja, saj išče le politično odgovornost, ta pa ne omogoča kaznovalnih ukrepov, dopušča le javni posmeh, ki pa podobnih dejanj tudi vnaprej ne bo preprečil. Še posebej pa me je razočaral namig, da je vprašljivih le približno 300 milijonov EUR! Ta usmeritev napoveduje opravičevanje graditve odvečne enote, njene dvakratne cene in prizadevanje prikriti javnosti neodgovornost, nesposobnost, lahko tudi pristranskost ali nepoštenost pooblaščenih strokovnjakov.

Ta sramežljiva napoved je iztočnica tega razmisleka. Ni namreč osamljen primer, je le največja zabloda v državnih podjetjih, podobni primeri so se zgodili in se dogajajo v vseh vejah naše družbe. Odgovornost si delita oblast in stroka. Najbolj usodno in nevarno je v primeru, če se stroka in oblast uskladita, ščitita ena drugo, videz neoporečnosti pa dokazuje preiskovalna komisija.

Kaj je rdeča nit teh rešitev, kje je izvir teh spodrsljajev? V stroki, pooblaščeni stroki! To so v pravni državi strokovnjaki z imeni in priimki, pooblaščeni strokovnjaki, skupine strokovnjakov, ki potrjujejo posamezne rešitve, strokovnjaki v znanstvenih ustanovah, ki v svojih raziskavah dokazujejo neoporečnost rešitev, strokovnjaki v ministrstvih, ki potrjujejo te rešitve, še posebej sekretarji v ministrstvih, pristojnih za neoporečnost posameznih rešitev, strokovnjaki v inšpekcijskih službah in drugi, tudi tisti, ki po »podjemnih« pogodbah dokazujejo upravičenost negospodarnih rešitev.

Večino teh pooblaščenih strokovnjakov skriva tančica poslovne skrivnosti. Zakaj le? Za njihove tekmece njihovi dosežki vendar niso skrivnost, tančica le preprečuje, da bi jih javnost prepoznala. To bi škodovalo njihovemu napredovanju in preprečilo, da bi lahko škodo delali še naprej. Tu pa se začne zanka, utečena zanka prikrivanja imen povzročiteljev teh ponesrečenih vlaganj.

Inšpekcijske službe v ministrstvih, ustanove pregona, tožilstvo in sodišče, to je sama izbrana pooblaščena stroka, ki ob poudarjanju svoje usposobljenosti in strokovnosti ne odkrije kaznivih dejanj, seveda tudi krivcev ne. Da to neučinkovitost do neke mere prikrijejo, državni zbor ustanovi preiskovalno komisijo, ki ne išče krivcev, ampak odkriva le politično odgovornost, ki pa pomeni le grožnjo za prihodnje volitve in priložnost za nove obraze.

Zanka je zaključena, oblast ohrani svetniški sij, pooblaščeni strokovnjaki, ki bi morali prevzeti krivdo za nerazumne odločitve, ostanejo skriti, nekaznovani, izbrali jih bodo lahko za svoje naslednje načrte in škodo bodo lahko ustvarjali še naprej. To jim v tej zanki omogoča spet pooblaščena stroka, ki jih ne zna ali noče odkriti, oblast pa tako složnost in potuho spregleda.

Odgovorna stroka premore znanje, pooblaščena stroka v državnih ustanovah predvsem moč, znanje redkeje. To dokazujejo bližnji dogodki: bančna luknja, zgodbe o čebelicah in zastrupljenem medu, o žilnih opornicah, o smejalnem plinu, o koroških dečkih, o sodbah evropskega sodišča, seveda tudi ta o TEŠ 6, imenujmo jo energetska luknja. Tvegam trditev in namig: pooblaščena stroka nas upropašča, ukinimo jo, škoda brez nje ne more biti večja.

Da mi ne bo kdo očital pristranskost, bom predstavil podrobno eno od smeri, ki lahko neoporečno odkrije krivdo za škodljivo graditev TEŠ 6. Zapisana je v listinah o graditvi, te dokazujejo vse odločitve in imena pooblaščenih strokovnjakov. To so dejstva, ki se jim noben preiskovalec ne more izogniti. Najpomembnejše so naslednje stopnje: izbor velikosti enote, potrditev programa vlaganja, razpisne dokumentacije za opremo, izvedba razpisa, izbor najugodnejšega ponudnika, potrditev pogodbe, nadzor graditve, poizkusno obratovanje, obratovalno dovoljenje. Podpisnikom teh listin bo zlahka dokazati njihov del krivde. Vsak od teh strokovnjakov je imel priložnost in dolžnost, da zavrne podpis. V graditvi je odgovornost natančno določena. Ne najdeš je, če je ne iščeš!

Zavračam vsak izgovor zaradi sprememb tržnih razmer! Te se vsak trenutek spreminjajo. Strokovnjaki jih zmorejo predvideti, sama pogodba pa omogoča, da tveganja omejimo. V našem primeru pa je bila očitna in še učinkovitejša druga izbira: preložitev izgradnje, saj bo ta enota odveč najmanj do leta 2025.

Med gradnjo so se vlade menjale, stroka pa je ostala ista. Razumljivo je, da se je vsaka vlada vpletala v graditev, to je njena dolžnost, vendar ima pooblaščena stroka vsa orodja, da ubrani gospodarnost rešitve. Če ne uspe, odstopi! Nobena vlada ne bo v takem primeru vsiljevala negospodarnih rešitev! Za zablodo v Šoštanju sta krivi pooblaščena stroka in tisti del znanosti, ki nam je dokazoval nujnost izgradnje te enote in njeno gospodarnost. Teh znanstvenikov na zaslonih ni več, so poniknili in onemeli.

Ta in podobni primeri ne ogrožajo le blaginje državljanov, razgrajujejo tudi nabor naših vrednot, nas pohabljajo in sporočajo: izgubljenih milijard ne odkrijejo, izterjajo pa vsak EUR od obubožanih državljanov.