Kdo je lahko na čelu UKC Ljubljana?

Foto: UKC Ljubljana.
Foto: UKC Ljubljana.

Kdaj se bo nehalo podcenjevanje dela direktorjev bolnišnic in še posebej vodenja Kliničnega centra Ljubljana? Kdaj se bo nehalo govoriti o sposobnosti ali nesposobnosti managerjev bolnišnic? Ali ministrica res misli, da je za nekoga, ki nima izkušenj niti z vodenjem večje sestavljene delovne organizacije, še več, nekoga ki nima nobenih izkušenj vodenja zdravstvenega zavoda, to prednost? Ali mislite, da so odgovori predsednika sveta UKC na novinarska vprašanja spodobni in ne kažejo na podcenjevanje javnosti?

Vse to in še več je vprašanj ob sklepu sveta UKC LJ, da je gospod mag. Andraž Kopač primeren kandidat za direktorja UKC LJ.

Ne želim biti žaljiv ali podcenjujoč do kandidata, ki pač sam ali s pomočjo nekoga, skuša priti na ugleden, odgovoren ob tem pa slabo plačan vodstveni položaj v zdravstvu! Morda bi mu lahko očital ambicioznost, preveliko ambicioznost, vendar tega ne želim, ker sem prepričan, da je od nekoga dobil spodbudo in celo zeleno luč za prijavo.

Želim pokazati na neodgovorno, nezrelo delovanje politike, čemur ni videti konca. Na to kažejo aktivnosti izbora generalnega direktorja UKC LJ in odgovori tako sedanje gospe ministrice kot predsednika sedanjega sveta UKC LJ. Spomnimo se poteka in zaključka izbire z predhodnega kandidata oziroma že kar postavljenega v.d. G.D. ter izjav podpore gospe ministrice ter predsednika sveta UKC LJ. Predsednik Sveta je sedaj, ob novi izbiri direktorja sicer izjavil, da je človek pazljiv, ko ga enkrat piči kača, ampak spet je to, kot je to za sedanje predstavnika MZ že običaj, le beseda.

Če se še malo zadržim pri izjavah! Gospa ministrica je večkrat zagotavljala, da prav zaradi neustrezne usposobljenosti zamenjujejo člane svetov bolnišnic in, da bodo na vodilna mesta imenovali le ljudi s kompetencami. Opozarjam tudi na njene izjave, da v celoti zaupa in se ne vtika v avtonomno delo svetov? Vse skupaj je samo besedičenje, kajti realnost je daleč od tega. Vse se mora in se dogaja z vedenjem in vplivom ministrstva. Če se slučajno ne dela tako, je stvar še bolj razpuščena in sveti delujejo mimo in brez nadzora Vlade. Vedeti je potrebno, da ima vlada v svetih povsod večino, prav zaradi možnosti vpliva na njihovo delo in odločitve. Mimogrede, ni mi nerodno priznati, da sem v obdobju šestih let, ko se bil direktor direktorata na MZ in tudi še pred tem, sam bil član in tudi predsednik več svetov bolnišnic. Vse se je in se je moralo odvijati z vednostjo ministra oziroma vlade. Koga ima za norca sedanja ministrica?

Ali se gospa ministrica zaveda kakšne kompetence so potreben za vodenje bolnišnice? Najbrž tega področja ne pozna prav dobro in ji tega tudi ni treba. Ima svetovalce, ki ji svetujejo eni tako, drugi tako. Odločitve so njene in prevzemati mora tudi odgovornost. Ali to dela? V nesrečnem primeru v Novi Gorici že ni bilo tako. MZ ne želi biti odgovorno za nič! Ne more in ne sme biti tako! Torej, ali ima svetovalce? Kdo v sedanji sestavi MZ ima izkušnje z vodenjem bolnišnic? Lahko, da se zanaša na znance, prijatelje, ki pa ji očitno svetujejo narobe, kajti management bolnišnice je izjemno zahteven posel in zahteva številne kompetence in tudi znanja. Nujen je vpogled, kaj vse se zahteva od managerja bolnišnice in takoj nam je jasno, da v tem trenutku v Sloveniji nimamo ustreznega kadra. Imamo sicer nekaj priučenih direktorjev, vsekakor pa ne sme in ne more voditi bolnišnice nekdo, ki nima pojma o delovanju zdravstva in ne pozna delovanja in problemov v javnem sektorju in še posebej v zdravstvu. Mimo so časi, ko je o vsem odločala politika in je bilo zaradi reda potrebno da je direktor pripadal pravi politični opciji. Se opravičujem, očitno ti časi še niso mimo. Ob spremembah v politiki, se skuša zamenjati direktorje, če se le da! V zdravstvu se to kaže kot slabo. Če se še enkrat vrnem k t.i. kompetencam, ki jih mora imeti direktor bolnišnice, o katerih govori ministrica, naj jih nekaj le naštejem. Najprej je jsno, da mora imeti managersko in ekonomsko predznanje. V Kanadi, kjer imajo prav tako v celoti javni sistem so prišli do zaključka, da mora imeti direktor bolnišnice ob že omenjenem znanju ekonomike in managementa tudi medicinsko znanje. Iz izkušenj so se naučili, da je prišlo v nasprotnem primeru do pogostega zavajanja ali celo pritiskov na direktorja, ki tega znanja ni imel. Direktor bolnišnice kot je UKC LJ mora ob sicer znanih managerskih in ekonomskih veščinah znati brati analize, preverjati prioritete v samem zdravstvu in še posebej v delu UKC LJ. Dalje mora poznati zdravstvo in zdravstveno oskrbo (sistem, javno zdravstvo, organizacijo, delovno silo – HRM, zakonodajo) In vse to se bo novi direktor učil ob delu? Ali bo v celoti in povsem zaupal svojim sodelavcem, ne da bi bil sposoben te predloge in sugestije preverjati in presoditi sam? Seveda je možno tudi tako! Tako je delalo tudi kar nekaj ministrov za zdravstvo. Posledice so vidne! Ne nazadnje je na tem mestu potrebno poudariti tudi pomen senioritete, če že zanemarimo vse ostalo. Kako se bo mladi direktor soočal z profesorskimi avtoritetami, starejšimi od 60. let?

Govorjenje o sposobnosti oziroma nesposobnosti direktorjev kaže le na nepoznavanje stanja. Sploh pa je vprašanje iz katere strani se na to gleda. Ali iz strani bolnikov, ministrstva ali zaposlenih? V sistemu kakršnega imamo je dober direktor tisti, ki pusti zdravnikom čim več prostora in ki ima zaradi zatečenega stanja financiranja, ne zaradi odličnega manageriranja, dober rezultat poslovanja. Bolniki so žal pri nas povsod, kljub drugačnim zagotovilom, v ozadju!

Za zaključek naj se dotaknem še odgovorov predsednika novinarjem in čisto malo intervjuja kandidatata za G.D. UKC LJ gospoda mag Kopača. Predsednik sveta je izjavil, da ga niso spraševali koliko je kandidat strokovno podkovan in koliko ima izkušenj z zdravstvom. Ob tem se je prijazno nasmehnil in povedal novinarje, da pa imajo oni čudna vprašanja??? Sam kandidat za direktorja je izjavil, da mu bo to delo izziv. Lepo. Mislim, da smo imeli že kar nekaj podobnih direktorjev z izzivi.

Spoštovani predstavniki oblasti! Nehajte improvizirati in se norčevati iz ljudi, bolnikov! Sicer pa sem prepričan, da bo vse pisanje in govorjenje zaman. Psi lajajo, karavan gre dalje. Tako je pred leti, če se ne motim, zapisal že pokojni direktor SMELT a. Stvari se ne spreminjajo! O pač, zdravstvu gre vse slabše!