Kdaj je nastala Višnja Gora

Rimska mesta, razen obalnih v Istri, pri nas niso preživela preseljevanje narodov, ki so cvetočo krščansko-rimsko kulturo do temeljev uničili. Zato sodi Kranjska v tisti del Evrope, v katerem so mesta nastajala šele v srednjem veku. Pri nas so večino mest ustanovili Habsburžani. Med srednjeveškimi mesti na naših tleh je tudi Višnja Gora, ki je poleg Kostanjevice na Krki, najmanjše mesto v Sloveniji. Staro gručasto naselje, pod starim gradom je Višnja Gora postalo leta 1478. Listina o ustanovitvi ni ohranjena, ohranili pa so se njeni trije privilegiji, izdani 9. julija 1478. Župnijska cerkev je posvečena Sv. Tilnu, ki je bila barokizirana v drugi polovici 17. stoletja.

Foto: Wikipedia