Kavarna Hayek: Kaj imajo skupnega najrevnejša ameriška mesta? Levičarje na oblasti!

V knjigi “Taking Back America” Thomasa R. Meindersa je zanimiv, a zelo zgovoren podatek. Na straneh 115 in 116 (poglavje Facts about America) avtor najprej navede deset najrevnejših mest v ZDA (delež prebivalstva, ki živi pod pragom revščine), ki imajo več kot 250.000 prebivalcev. Ta mesta so (v oklepaju delež prebivalcev pod pragom revščine):

 1. Deitroit, MI (32,5%)

 2. Buffalo, NY (29.9%)

 3. Cincinnati, OH (27.8%)

 4. Cleveland, OH (27.0%)

 5. Miami, FL (26.9%)

 6. St. Louis, MO (26.8%)

 7. El Paso, TX (26.4%)

 8. Milwaukee, WI (26.2%)

 9. Philadelphia, PA (25.1%)

 10. Newark, NJ (24.2%)

Vprašanje, ki si ga je zastavil, je: Kaj imajo ta mesta skupnega, kaj je tisto, kar je značilno za vsa najbolj revna velika ameriška mesta? Odgovori so naslednji:

 1. Deitroit, najrevnejše ameriško mesto, ni imelo republikanskega župana od leta 1961.

 2. Buffalo ni imel republikanskega župana od leta 1954.

 3. Cincinnati ni imel republikanskega župana od leta 1984.

 4. Cleveland ni imel republikanskega župana od leta 1989.

 5. Miami ni imel nikoli republikanskega župana.

 6. St. Louis ni imel republikanskega župana od leta 1949.

 7. El Paso ni imel nikoli republikanskega župana.

 8. Milwaukee ni imel republikanskega župana od leta 1908.

 9. Philadelphia ni imela republikanskega župana od leta 1952.

 10. Newark ni imel republikanskega župana od leta 1907.

Desetletni otrok lahko vidi dejstva in spregleda skupno značilnost najbolj revnih ameriških mest. Komentar zato najbrž ni potreben.

In še nekaj. Devet od desetih najrevnejših ameriških mest ima velik delež črnskega oziroma afro-ameriškega prebivalstva. Naključje?

Opomba: Podatki avtorja so sicer do leta 2010, se pravi nekako se pokrivajo z globalno finančno krizo. Do danes se niso bistveno spremenili, le da se je delež prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine, se povečal, na lestvico pa sta prišla denimo Memphis in New Orleans. In ja, uganili ste: obe mesti imata demokratskega župana.

Vir: Kavarna Hayek