Katoliški pedagogi o odgovornem ohranjanju slovenske identitete

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) že tretje leto zapored pripravlja mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Z letošnjo konferenco s tematskim naslovom Odgovorno ohranjajmo slovensko identiteto se želijo posebej pokloniti 30-letnici samostojne Slovenije.

Konferenco so že na začetku umestili v bližino dneva Rudolfa Maistra in bo potekala v soboto, 20. novembra, v OŠ heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu in po spletu. Prijave sprejemajo do 8. novembra.

Katoliški pedagogi so še posebej poklicani k odgovornemu in aktivnemu državljanstvu

»V prazničnem letu je prav, da obudimo zavedanje o tem, kaj je skozi stoletja ohranjalo slovenski narod, kako so živeli naši predniki, kaj jim je pomagalo, da so ohranili slovenski jezik, kulturo, tradicijo in se kljub oviram razvijali ter pred 30 leti končno zaživeli v samostojni državi. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in razvoj elementov, ki gradijo identiteto slovenskega naroda,« so zapisali v vabilu na konferenco.

K sodelovanju so povabili pedagoške delavce iz Slovenije, zamejstva in tujine, ki v okviru rednega pouka, obšolskih dejavnosti in v drugih okoljih spodbujajo aktivno in odgovorno državljanstvo ali raziskujejo tovrstne vsebine.

Konferenca se bo začela ob 9. uri s pozdravnimi nagovori ravnateljice šole gostiteljice Sonje Jozelj, predsednice DKPS Marije Žabjek, župana občine Loška dolina Janeza Komidarja, ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec, potem pa bo udeležence nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca s predavanjem Ohranjanje materialne dediščine na Slovenskem – izzivi za prihodnost.

V dveh plenarnih delih bodo predavanja o slovenskih in hrvaških izkušnjah

Konferenca bo imela dva plenarna dela. Prvi se bo začel ob 10. uri. Najprej bo govorila ministrica za Slovence po svetu dr. Helena Jaklitsch na temo Slovenska (narodna) identiteta skozi zgodovino, sledila ji bo pa poslanka Državnega zbora in nekdanja ravnateljica osnovne šole mag. Mojca Škrinjar s temo Kaj je (narodna) identiteta in kako lahko učitelj oz. vzgojitelj privzgaja domoljubje.

V odmoru po predavanjih prvega dela bodo poslušali slovenske ljudske pesmi, nato pa bodo sledila predavanja dr. Stjepana Šterca iz Hrvaške z naslovom Hrvaško izseljenstvo, domoljubje, ohranjanje identitete in sodobni izzivi, Marcosa Finka z naslovom Slovenci po svetu ohranjamo slovensko identiteto in dr. Aleša Štrancarja z naslovom Vredno je delati in ustvarjati v svoji domovini po svoji pameti.

DKPS je na začetku priprav na konferenco objavil razpis za izdelavo izdelkov stare slovenske obrti in učenci, ki so sodelovali na natečaju, bodo po tem delu konference prejeli nagrade zanje. Z razpisom so hoteli pri otrocih vzbuditi zanimanje za izdelovanje takšnih izdelkov. Dobili so jih sicer manj, kot so želeli, nagradili pa bodo vse, ker so se učenci potrudili. Pri ocenjevanju izdelkov je sodeloval etnolog dr. Janez Bogataj, ki bo za naprej pripravljen z društvom sodelovati pri širjenju zanimanja za to dejavnost tako pri učiteljih kot pri učencih.

Tretji del bo potekal v šestih skupinah in bo zares mednaroden

V tretjem delu, ki pa bo v živo ali po spletu potekal v trinajstih skupinah, bo v vsaki predstavljenih šest strokovnih prispevkov iz Slovenije in tujine v obliki predavanj in referatov. Sodelovali bodo strokovnjaki iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Nemčije, Švedske, Nizozemske in Argentine.

Slovenski katoliški pedagogi želijo slovenskemu prostoru sporočiti in s prispevki udeležencev pokazati, kako slovenstvo ohranjamo doma, kako živijo in kakšne izkušnje imajo naši rojaki v zamejstvu in po svetu ter kakšne so izkušnje drugih narodov. Kot temeljne cilje konference so si zastavili:

  • spodbujanje učiteljev, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujajo razvoj državljanskih kompetenc, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja ter nekaterih stališč in vrednot,
  • ozaveščanje učiteljev, da zavzeto spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven odnos do svojega naroda, domovine in države,
  • nakazovanje različnih možnosti medpredmetnega sodelovanja in povezovanja znotraj domovinskih in državljanskih tem,
  • prepoznavanje domovinskih in državljanskih tem znotraj učnega predmeta, ki ga učitelj poučuje,
  • predstavitev primerov izvirnih in dobrih praks pri vzgoji za državljanske kompetence tudi pri razrednih urah, na šolskih prireditvah, proslavah, zunajšolskih, interesnih in drugih dejavnostih,
  • poglobitev znanja in spoznanj o državljanski in domovinski kulturi, osredotočenje na identitetne prvine in vsebine.