Kaj je odgovor na krizo vrednot ?

Kot za kakšno afero rečemo, da je mati vseh afer, je kriza vrednot, mati vseh kriz. Družba je dosegla točko, ko so se vrednote v njenem pojmovanju popolnoma zameglile. Očitno zavzemanje za resnico, poštenost, domoljubje, delavnost in solidarnost med ljudmi nima več pomena. Zakaj ?
Ljudje nimamo ničesar, iz česar bi si ves čas lahko dajali odgovor, kaj so vrednote, hkrati pa jih nihče ne vzpodbuja k zavzemanju za vrednote. Zaupanje v politične stranke, v sodstvo, v cerkev je na nizki ravni. V vseh teh organizacijskih oblikah se dogajajo napake, javnost pa je kritična in tako zaupanja ni.
Vpliv na pomembnost naštetih vrednot ima tudi v družbi prisotno različno pojmovanje vrednot. Tako sta si npr. pri Družinskem zakoniku nasprotna pravica otroka do očeta in matere in pravica istospolnih parov do posvojitve otrok. Za vsako od teh dveh pravic velja, da jo generirajo različni vrednostni sistemi, vsaj glede pojmovanja družine in vrednotenja le te.
Vrednote se spreminjajo tudi s časom in predvsem z vplivi, ki jih ta čas prinaša – ti vplivi pa so drugačni, kot so bili včasih. Tako je tu potrošniška miselnost, vse je dovoljeno saj moralne norme »omejujejo« svobodo, pa zavzemanje za čim več pravic in čim manj dolžnosti, dobiti čim več denarja za čim manj dela itd. In tako se iz generacije v generacijo pomen vrednot zmanjšuje, zato današnji starši v manjši meri prenašajo vrednote naprej otrokom, kot pa so jih v izdatni meri sami še prejeli.
Vrednote si bo družba povrnila sama, nihče drug jih ne bo. Prvi korak je zavedanje o vrednotah, kasneje pa zavzemanje za njihovo čim večje uveljavljanje. Politika, sodstvo in cerkev vrednot ne bodo povrnili. Prav je, da se zanje zavzemajo, a za povrnitev zaupanja je potrebno prehoditi dolgo pot, pa še ta potrebuje karizmatike, ki bi jim družba verjela in zaupala.

Zainteresirane skupine v družbi bodo kot civilna družba za vrednote največ dosegle s tem, ko si jih bodo same postavile v ospredje in jih tudi same zase živele (npr. Civilna iniciativa za družino in pravice otrok). Vrednote pa bo iz teh skupin čutiti tudi navzven, kar je lahko najboljši način učinkovanja tudi na preostalo javnost.