K.M.Lešnik, Pogledi: Izključitev kritika devetletke

V sredo, 11. decembra, je bila na TV Slovenija 1 ob 23.05 uri oddaja Odkrito o devetletki. Kot eden od bolj izpostavljenih članov Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in kot avtor odprtega pisma, ki sem ga pred časom poslal ministru dr. Jerneju Pikalu (objavljeno pa je bilo v Pogledih), sem bil kot sogovornik povabljen v oddajo. Nekaj ur pred snemanjem sem bil s strani urednice seznanjen s stališčem avtorja Bele knjige o vzgoji in izobraževanju dr. Janeza Kreka, da se v primeru moje prisotnosti ne bo udeležil oddaje, in s stališčem ministra Pikala, da če v oddaji ne bo dr. Kreka, tudi njega ne bo. Zato sem bil »izbrisan« s seznama udeležencev oddaje.

Izključevanje javne razprave in soočenja različnih mnenj s strani dekana fakultete, ki izobražuje bodoče učitelje, se mi zdi nevredno nekoga, ki se šteje za intelektualca.

Še bolj škandalozno in prezira vredno kot odločitev dr. Kreka ocenjujem gesto ministra Pikala, ki je s podporo nespodobnemu ultimatu dal ključni glas za izbris enega od članov Strokovnega sveta RS za izobraževanje s seznama udeležencev oddaje.

Kot zavrženo doživljam tudi ravnanje dr. Janeza Kreka, ki si je dovolil za javnim omizjem, na katerem me na njegovo zahtevo ni bilo in mu nisem mogel odgovoriti, podajati pavšalne ocene o meni; prav tako pa tudi ravnanje ministra Pikala, ki je takšno početje omogočil.

Dr. Janez Krek mi je očital, da kritiziram šolstvo, namesto da bi predlagal rešitve. Takšno kritiko rade volje sprejmem. Prihajam iz stroke, ki se v pomembnem delu ukvarja s kliničnimi težavami, zato je ena od prvih stvari, ki jih uči, preprosta modrost: če želiš spremembe na bolje, najprej potrebuješ dobro diagnozo, šele potem terapijo. Zdravljenje, ki ne temelji na dobri diagnozi, je lahko ne samo škodljivo, pač pa usodno. Včasih je hitenje z zdravljenjem škodljivo – najprej je treba poznati vzroke bolezni, potem jo šele lahko uspešno zdravimo.

Čisto nič drugače ni s šolskim sistemom: če ga želimo izboljševati, najprej rabimo njegovo jasno diagnozo. Kakršnekoli rešitve, ki ne temeljijo na poglobljeni in kakovostni analizi, imajo v najboljšem primeru zelo omejen domet (tako kot npr. ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti v zadnjih letih).

Več: Pogledi