Je res?

PREJELI SMO. Spoštovana gospa Miša Molk, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev!

Spodaj podpisani državljan Republike Slovenije in plačnik obveznega  RTV prispevka Drago Vogrinčič, se javno pridružujem protestu v zvezi z oddajo Je res, na TVS v nedeljo 03. marca 2013. V zadnjih dnevih smo  pobudniki za spoštljiv, strokoven in pluralen javni servis, kar bi RTV že od leta 1990 morala biti, prejeli proteste državljanov in Vaš odgovor plačniku, ki je žaljiv in s katerim si postavljate ogledalo.

V Vas gospa Molk, od začetka Vašega nastopa, ne prepoznavamo odgovornega, korektnega in neodvisnega varuha. Poznamo vsa Vaša letna poročila in odnos do pobud in Vaše odgovore, kjer beležimo, da ste ideološko pristranska, strokovno neverodostojna in verujoče pobudnike ideološko izključujete. Več deset pobudnikov Vas je v zadnjih dveh letih  opozarjalo, da je RS edini javni radio v Evropi brez uredništva za verski program. Od začetka Vašega mandata z Vašim odnosom in ignoriranjem pobudnikov izkazujete, da ne poznate in eklatantno kršite Zakon o javni RTVS v 4. in 5. členu, Programske standarde, 39. člen Ustave Republike Slovenije, evropske Konvencije o varstvu človekovih pravic in direktive Evropske unije, ki določajo vlogo in poslanstvo javne radiodifuzije pri zagotavljanju najširšega javnega interesa. Ko ne odgovarjate na pisne pripombe poslušalcev RS, potrjujete svojo neverodostojnost, ne poznate in ne spoštujete 1. in 6. člena »svojega« Pravilnika o delovanju Varuha… Z oddajo Je res 03. marca ste zlorabili javni medij in žaljivo, proti kodeksu novinarske etike svojo strokovno in moralno-etično držo zreducirali v primitiven način žaljenja in javnega norčevanja iz človekovih pravic in verskih čustev. Pobudniki za pravice verujočih na RS se seznanjamo z Vašim odnosom in Vas pozivamo, da odstopite in se javno opravičite plačnikom RTV naročnine.

O Vaši profesionalnosti,  strokovnosti in neodvisnosti ne kaže izgubljati besed. Vse potrjujete v Vaših letnih poročilih in odzivih. Svojo kredibilnost postavljate na laž, kot da ste prejeli le dve pismi (prejeli ste jih  več deset in vse ste ignorirali), že dve leti ste na sejah PS in poslušate »obljube« direktorja RS, v medijih ste seznanjeni z upravičenimi in legitimnimi zahtevami poslušalcev, da se na RS ustanovi uredništvo za verski program. Več ljudi nas je seznanilo: »na bruhanje nas sili«, kaj si je dovolila »varuhinja.« Prozorno ste razkrili, da ste pristranska v izboru gostov v oddajo: povabili ste direktorja, niste pa npr. posneli izjave vodje naše skupine dr. Juhanta, zakaj niste povabili člana PS dr. Janeza Grila, povabili ste Hribarja .. Ko sta se s Hribarjem norčevala iz verujočih, ste »zlorabili« naivno gospo Matejo Operčkal. Ste jo seznanili z večletnimi pobudami za pravice verujočih? Žalostno in ponižujoče do čustev verujočih ljudi je, da se očitno ne zavedate in ne prepoznavate, kako žaljivo ste zrežirali oddajo, kar potrjuje, da v Vas ne prepoznavamo »varuhinje.« Gospod Hribar se je v stilu ga-ga oddaje norčeval in zasmehoval ljudi in Vi ste se zadovoljno muzali.

V prilogi Vam posredujemo primere javnih radijev, ki večinoma na prvih programih vsakodnevno predvajajo verske oddaje in duhovno glasbo. Vi očitno ne poznate nalog javnega servisa, ki mora spoštovati pravice in interese najširše javnosti. Vi ste prikimavali ideološkem primitivizmu. V vseh evropskih državah sta država in Cerkev ločeni, kar je civilizacijska norma, da sta avtonomna subjekta in neodvisna. Vendar državljani niso izločeni in diskriminirani v javnem življenju, razen na RS. Primitivizem in ga-ga norčevanje Hribarja je vrh ledene gore in Vi ste vse to omogočili in  zlorabili javni servis za kulturni boj in žaljenje verskih čustev. Priznavate, »da ga je na koncu zaneslo v humorne vode.« Kdo ste Vi, da nas boste žalili in v kakšne humorne vode bo koga zanašalo, ko si plačniki obveznega prispevka, z argumenti in pravno-civilizacijskimi normami prizadevamo za spoštovanje človekovih pravic na RS leta 2013. Kakšne primitivne bedastoče in grimase je izvajal Hribar, se norčeval iz ljudi o »osmrtnicah na prvem programu.” In vidva s Hribarjem nas boste »verujoče in drugorazredne« s helikopterjem snemala in z aksiomom kvadrature terena  pošiljala »med izbrisane« za človekove pravice in verujoče ljudi »v geodetske zapise« evidentirala«. Kako si dovolite tako strahovito žaliti in se norčevati iz ljudi?? Kdo Vam daje mandat, da imate poleg velike plače v varčevalnih časih še dodatno oddajo, ki žali in ignorira. V kakšni koži je Sašo Hribar, nas ne zanima, Vi ste zrežirali groteskno farso in žaljenje, zlorabili ste javni servis za pritlehno norčevanje iz čustev. V Vašem odgovoru ideološko diskriminirate verujoče, ne poznate abecede medijske zakonodaje in verujoče žalite. Vaše vedenje o javnih in komercialnih medijih potrjuje, da ste v sramoto javni RTVS. Kot plačniki RTV naročnine Vas pozivamo, da nam posredujete višino Vaše mesečne plače in koliko honorarja prejmete za oddajo Je res? Po Zakonu o informacijah javnega značaja ste dolžni javno objaviti plačo. Zaenkrat Vas plačujemo tudi »drugorazredni in izločeni državljani.« Kaj pa konflikt interesov: velika plača neverodostojnega »varuha« in dodatni honorar?

Vaše vedenje o pravicah plačnikov RTV prispevka in pisanje o »javni rtv, ki da ni namenjena spodbujanju poudarjanja razlik med ljudmi in poudarjanju različnih profilov ljudi in morda celo otrok …« je potrditev, da ste popolnoma neverodostojna. Ali se Vi zavedate, da imajo  starši in družina pravico vzgajati svoje otroke in ne  javni, ne komercialni medij. To kar Vi pisarite je neumnost. Po taki razlagi moramo ukiniti vse radije in TV, da »otroci ne bodo konzumirali streljanja, nasilja, smrti, vonj in nesreč …« V vsem ste razgaljeni in eklatantno je na dlani, da so »verske oddaje in slovenska duhovna glasba na RS« za Vas in Hribarja »nevarne.«  V Vašem odnosu in zadnjem odgovoru ste si javno RTV prisvojili za svoj peskovnik, v katerem se »igrate« in zlorabljate vse atribute demokratičnih norm in pluralnosti javnega medija. Kakšen je Vaš osebni odnos do verskih vsebin in čustev je za nas irelevantno in je Vaša osebna pravica, ki jo spoštujemo. In zakaj moramo »drugorazredni, diskriminirani in izbrisani« državljani plačevati obvezni prispevek … Ali zato, da se boste Vi norčevali iz naših pravic in čustev in  nam poten po dveh letih odgovarjali na nivoju »osnovnošolskega diskurza«, kar ni vredno akademske razprave.

S spoštovanjem, Drago Vogrinčič

Foto: RTV SLO