Je človekoljubje v Sloveniji prepovedano?

huda jamaNenehno spoznavam, da je človekoljubje v Sloveniji očitno prepovedano. Človekoljubje, ki je pogoj demokracije in ravnovesja z zakonitostmi stvarstva in vrednotami. Temeljni vzrok te nečloveškosti  je naš barbarski odnos do neupravičeno, brez sodnega postopka, na grozljiv način in v času miru pobitih več kot 100.000 ljudi. Barbarski zato, ker jih nočemo civilizacijsko pokopati in ker nimamo iskrenega obžalovanja do tega genocidnega pomora.

Naš barbarski odnos do teh pomorov, se nazorno kaže na primeru Teharja v predmestju Celja. Da bi se prikrila teharska grozodejstva je politika v bivši totalitarni državi, na kraju, kjer so se dogajala ta grozodejstva in kjer je zasutih mnogo žrtev, locirala celjsko mestno odlagališče odpadkov. Takšen barbarski odnos do nedolžno pomorjenih, obstoja še danes, ker se lokacija odlagališča odpadkov ni spremenila, kljub zahtevam okoliških prebivalcev, saj odlagališče škoduje zdravju ljudi. Evropska komisija je zaradi tega vložila zoper Slovenijo januarja letos tožbo. Naša politika pa očitno še kar vztraja na barbarskem odnosu do mrtvih.

Ker nismo naravnani civilizacijsko in vrednotno ( vrednostno), je povsem logično, da se nam dogajajo razvojno škodljivi nesmisli.

Imamo odklonilen odnos do civilizacijskih človekoljubnih vrednot in do tistih, ki jih zagovarjajo.

Poveličujemo totalitarne simbole in dejanja, ki so v nasprotju s civilizacijskimi vrednotami in človekovimi pravicami ter s tem zaničujemo slovensko ustavno ureditev, demokracijo in človekoljubje.

Naše pravosodje je po kršitvah človekovih pravic in dolgotrajnih postopkih med najbolj problematičnimi državami.

Mlade usmerjamo v poklice, kjer ni zaposlitev, s čimer jih onesrečimo za vso življenje

Izogibamo se zdravi slovenski samozavesti, ki je pogoj našega duhovnega zdravja, ustvarjalnosti in ravnovesja z našim prelepim naravnim okoljem ter našega ugleda v svetu. Naše, slovenske prednike tajimo, pa čeprav imamo najsvetlejšo, miroljubno evropsko zgodovino ( Venetska kultura, Karantanija, Karniola…).

Slovensko kulturno dediščino zavestno uničujemo, saj prejšnja in sedanja vlada nista posredovali pravočasno v Bruselj seznam potrebnih sredstev za ohranjanje slovenske kulturne dediščine, zaradi česar smo izgubili okrog 220 milijonov evrov, pa čeprav kulturna dediščina zagotavlja 2,2 % BDB in ohranja identiteto in kulturno bit slovenskega naroda.

Nočemo se zgledovati in sodelovati s tistimi državami, ki imajo razvito demokracijo, uspešno gospodarjenje, visok standard ter nizko brezposelnost …

Ne upoštevamo abecede dobrega upravljanja z državo in tako rušimo skupno dobro. Perspektivno tehnološko proizvodnjo Gorenja in nekaterih naših drugih podjetij smo preselili v Srbijo in drugam. V Gorenju, ki je državno podjetje, bi se lahko dodatno zaposlilo preko 1000 ljudi, če ne bi prišlo do preselitve proizvodnje v tujino. V Sloveniji pa 114.000 ljudi zaman čaka na zaposlitev. Po drugi strani pa so Srbi in Hrvati kupili v Sloveniji naša pomembna podjetja. Njim se splača pri nas poslovati, nam pa ne?!

Večina medijev ni usmerjena vrednostno, ampak ideološko, zato se pomembni problemi ne razrešijo.

Vsa ta nečlovekoljubna dejanja do slovenske skupnosti, uničujejo naše skupno dobro in povzročajo duhovno in materialno nazadovanje.

Velik del slovenske civilne družbe in opozicije, si želi uveljavitev človekoljubja, vendar tisti, ki so na oblasti, tega ne slišijo. Človekoljubje je preslišano zaradi ideološkosti, ki nima nič skupnega z vrednotami.

Skrajni čas je da se, zaradi naše odgovornosti do zanamcev in nas samih, ozavestimo in končno uveljavimo človekoljubje in razrešimo naše razvojna probleme!

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.