Javni poziv Predsedniku Republike gospodu Borutu Pahorju

borut_pahorEvropska Slovenija poziva predsednika republike, da zaradi kršitev pravnega reda in politizacije izbirnega postopka, ponovi razpisni postopek za vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Hkrati pa se naj v okviru svojih pristojnosti aktivno vključi v spremembe predpisov, ki urejajo to področje.

Dogajanje povezano z izbiro novega vodstva KPK navaja k sumu, da je v samem razpisnem postopku prišlo do hujših kršitev pravnega reda Republike Slovenije, kar bi morala celotna slovenska javnost enotno zavrniti in od predsednika republike zahtevati, da s svojo avtoriteto zagotovi spoštovanje slovenske zakonodaje ter v celoti ponovi razpisni postopek.

Vsakršna izbirna komisija, ki je imenovana v okviru državnih ustanov (tudi ad hoc, kot v tem primeru), je namreč dolžna na podlagi zakonodaje javnosti omogočiti dostop do z razpisom povezanih gradiv, kriterijev, pogojev ter vseh zapisnikov o svojem delu. Če držijo navedbe medijev, da je izbirna komisija uničila podatke svojih zaslišanj kandidatov in na tej podlagi nastalih magnetogramov, gre za kaznivo dejanje, posledično so vprašljive tudi pravne možnosti neizbranih kandidatov, ki bi jim morala komisija v primeru pritožbenega postopka omogočiti vpogled v zapisnike dela komisije ter drugo razpisno gradivo. Iz tega razloga bi morali postopek o imenovanju vodstva KPK nemudoma razveljaviti, predsednik republike pa naj postopek javnega poziva ponovi.

Evropska Slovenija ugotavlja, da s takšnim ravnanjem izborne komisije drsimo v preteklost, ko državne ustanove niso odgovarjale javnosti, temveč so pravo in t.i. pravno državo prikrajale lastnim interesom. Takšne prakse so neevropske in nedemokratične in jim odločno nasprotujemo. Želimo živeti v pravni državi in v pravični družbi, v kateri bomo lahko uresničili svoje ustvarjalne potenciale ter konstruktivno prispevali k demokratičnemu, pravnemu, ekonomskemu in socialnemu napredku skupnosti. Da bi to dosegli moramo skupaj vzpostaviti predvidljivo pravno državo, v kateri bomo lahko vsi brez izjeme računali na enakopravno obravnavo pred zakonom, in v kateri bo v ospredju spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, svoboda pa nikomur ne bo služila kot izgovor za izogibanje odgovornosti.

Takšne družbe ni mogoče doseči, če vodstvo protikorupcijskega organa izbira petčlanska komisija, od katerih tri člane imenuje vladajoča koalicija in v kateri med drugim sedita generalna sekretarka Vlade RS ter poslanka največje vladajoče stranke. Že ob izboru prejšnjega vodstva KPK so se porajali sumi spolitiziranosti KPK, iz tega naslova je še pred nastopom funkcije odstopil eden od članov senata. Tokrat se je zgodba ponovila, le da sta tokrat (prav tako pred nastopom funkcije) odstopila oba preostala člana senata. Vprašati se moramo, če bi to storila tudi v primeru, da bi bila prepričana v korektnost izbirnega postopka?

Evropska Slovenija zato odločno nasprotuje nadaljnji politizaciji KPK, saj gre za organ, ki je dolžan delovati popolnoma neodvisno, brez navodil ali usmeritev za delo s strani katerihkoli političnih institucij.

Spoštovani predsednik republike, z vso svojo avtoriteto poskrbite, da bomo v Sloveniji sprejeli predpise, ki bodo zagotavljali izbor ljudi za delovanje v KPK na transparenten način. Prav tako Vam predlagamo, razmislek o spremenjeni vlogi KPK. Menimo, da bi moral KPK delovati kot organ za preprečevanje korupcije s predvsem preventivno vlogo, pregon korupcije pa naj dosledno izvajajo drugi za to pristojni organi (policija, tožilstvo, sodstvo).

Iniciativa Evropska Slovenija

Vir: Evropska Slovenija