Javna tribuna o smiselnosti zviševanja davkov

Na sliki: mag. M. Steinbacher, mag. M. Kovač, dr. Ž. Andoljšek, dr. I. Masten

V četrtek 15.11. je ob 19. uri v Cankarjevem domu potekala javna tribuna, ki jo je pripravila Pravična in svobodna družba, skupina za razmislek Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, na kateri so ugledni gostje dr. Anže Burger, Primož Cirman, mag. Matej Kovač, dr. Igor Masten, mag. Mitja Steinbacher in Bojan Švigelj razpravljali o trenutno zelo aktualnem vprašanju s področja sistemske politike, in sicer o smiselnosti zviševanja davkov kot o načinu reševanja državnega proračuna.

Gostje so predstavili različne poglede in rešitve o tej pereči temi slovenskega gospodarstva. Dr. Igor Masten je recimo ocenil, da so negativni učinki dviga davkov podcenjeni, medtem ko je o zvišanju ddv dejal: »Zvišanje bi najbolj prizadelo tiste z nižjimi prihodki, obenem pa bi ddv ostal permanentno dvignjen.« Poudaril je tudi, »da Slovenija pobere bistveno premalo davkov na nepremičnine, kjer je še za 300 do 350 milijonov evrov rezerv.« Z njim se je strinjal tudi Dr. Anže Burger, ki je ob problemu davka na nepremičnine izpostavil še obdavčitev dela, ki bi ga Slovenija morala razbremeniti, medtem ko je Mag. Matej Kovač poudaril nujnost uvedbe socialne kapice s ciljem ohranjanja konkurenčnosti gospodarstva in preprečevanja bega možganov v tujino.

Sogovorniki so se po temeljiti razpravi strinjali, da je sedaj najboljši trenutek za več kot nujno redefinicijo države, ob kateri bi se morali vprašati kako drago socialno državo si želimo, obenem pa  bi morali zmanjšati javno porabo in zapreti pokojninski sistem po Švedskem modelu. Prišli so tudi do zaključka, da je iz davčnega vidika pomembno, kakšno ureditev bomo imeli pred nastankom enotnega evropskega davčnega sistema, saj bo morala Slovenija, tudi s pomočjo davčne ureditve, izboljšati konkurenčnost. Prav tako so si bili vsi enotni, da se z višanjem davkov nikakor ne da doseči socialne blaginje, saj davki obremenjujejo najbolj produktiven in inovativen del gospodarstva ter posameznikov, obenem pa povzročijo mrtvo izgubo v višini 0,2 evra na en evro pobranega davka. Sodelujoči so pri obdavčitvi dela poudarili kapico na prispevke, še posebej pa so bili kritični do dviga davka kot kratkoročnega ukrepa ter do parcialnega dvigovanja davčnih stopenj. Ugotovili so še, da bi dvig davkov negativno vplival, tako na medije kot tudi druge pravne osebe, saj dvig davčne stopnje vsakomur zveča stroške in zmanjša konkurenčnost.

Javna tribuna skupine za razmislek Pravična in svobodna družba je periodična odprta tribuna o konkretnem vprašanju oziroma rešitvi, ki se nanaša na aktualno dogajanje v slovenskem oziroma mednarodnem družbeno-političnem ali gospodarskem okolju. Zaželeno je aktivno sodelovanje vseh, tudi obiskovalcev iz občinstva. Namenjena je gospodarstvenikom, strokovnjakom s posameznih področij, nosilcem političnih pristojnosti, izvajalcem izobraževalnega procesa, oblikovalcem javnega mnenja, mladim in vsem, ki jim vprašanja ureditve družbenega okolja in stanja vrednot v Sloveniji pomenijo pomemben vidik osebne uspešnosti in kakovosti družbenega življenja v obče.

Dodatek: zvočni in video posnetek javne tribune.

Fakulteta za poslovne vede, Pravična in svobodna družba