J. Tomažič, Finance: Privatizacija Telekoma po Mescu

Luka Mesec v intervjuju za Nedeljski dnevnik, objavljenem 20. avgusta na 5. strani, med drugim primerja Telekom Slovenije (TS) in Hrvatski Telekom (T-HT). Ker želimo prispevati h kakovosti razprave o privatizaciji te družbe, predvsem v delu, ko se govori o številkah, smo jih analizirali.

Najprej o najbolj zakoreninjenem mitu, da je Deutsche Telekom (DT) v (večinski) lasti Nemčije. Večinski lastniki – 68,3-odstotni lastniki so portfeljski vlagatelji (67,7 odstotka) z vsega sveta, preostanek iz Nemčije. V neposredni lasti Nemčije je 14,3 odstotka DT, 17,4 odstotka je v lasti (razvojne) banke KfW (v lasti države in dežel). Skupno neposredno in posredno lastništvo Nemčije v DT je manj kot tretjinsko, 31,7 odstotka. Razrez si lahko ogledate tukaj.

Nadalje komentiramo izjave Mesca:

»Če pogledam zgolj primer: naš Telekom v primerjavi s hrvaškim, ki je v nemški lasti, zaposluje 40 odstotkov več ljudi in kljub temu naredi 60 milijonov čistega dobička na leto.«

»v nemški lasti«

Točna navedba bi bila, da nemški telekom 51-odstotni lastnik hrvaškega. Desetina je v lasti države, 15 odstotkov v lasti hrvaških pokojninskih skladov, natančen razrez si lahko ogledate tu. Vsi lastniki so upravičeni do dividend, ne samo nemški večinski lastnik.

»zaposluje 40 odstotkov več ljudi«

Izjava je zelo pavšalna, zato se je treba zakopati v (primerljive) podatke. Prva težava je, da T-HT posluje samo na hrvaškem trgu, TS pa poleg na matičnem tudi v BiH, na Kosovu in v Makedoniji.

T-HT je konec leta 2013 zaposloval 5.621 ljudi, TS v Sloveniji 3.571, celotna skupina TS pa ima 4.586 sodelavcev. Dejstvo je prav nasprotno: T-HT zaposluje 57 odstotkov več ljudi (če primerjamo Hrvaško in Slovenijo) oziroma 23 odstotkov, če primerjamo T-HT in celotno skupino.

Če zanemarimo, da sta Slovenija in Hrvaška različno bogati državi ter da ima Hrvaška še enkrat toliko prebivalcev, in preračunamo na aktivno prebivalstvo, ugotovimo, da T-HT zaposluje 0,30 odstotka aktivnega hrvaškega prebivalstva, TS pa 0,39 odstotka aktivnega prebivalstva.

»in kljub temu naredi 60 milijonov čistega dobička na leto«

Lanski čisti dobiček Telekoma Slovenije je bil 52,2 milijona evrov. Luka Mesec ga je »napihnil« za 13 odstotkov.

Več lahko preberete v Financah.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.