J. Muhovič, Reporter: V resnici resnic ni več. Resnica je ena sama.

V resnici resnic ni več. Resnica je ena sama. Tisto, kar imenujemo resnica, ko pravimo, da je več resnic, da ima vsak svojo in da ni ene same zveličavne resnice, se v običajnem jeziku imenuje »mnenje«. Je več mnenj, več vidikov in več pogledov na določeno stvar, stvar pa je vendarle ena sama. Seveda pa je ob tem vselej na mestu vprašanje, kdo je tisti, ki ima interes in korist od tega, da se vidik, pogled in mnenje imenujejo »resnica«.

Še posebej ker postane kmalu jasno, da »pluralizirane resnice« v družbeni resničnosti niso dejansko, ampak le navidezno enake. Njihova razglašana enakost je zgolj sofistična zvijača tistih, ki si s svojo družbeno oziroma finančno močjo in ideološko premočjo zlahka privoščijo, da so njihove resnice faktično »bolj enake« od resnic drugih. In to velja tako za področje politike kot za področje kulturne politike.

Več lahko preberete v tiskani izdaji tednika Reporter.