J.Damijan, blog: Nazaj v komunizem, s polno paro

Juhuhu, komunizem je tu!

Ne vem, če ste videli ta Križaničev gospodarski program, objavljen v Delu. Naš Franci, nekdanji finančni minister, ki je popolnoma zabremzal sanacijo bank, povečal plače v javnem sektorju in minimalno plačo in na obeh straneh poganjal projekt TEŠ 6 ter tako državo (in energetski sektor) prignal na rob bankrota, se vrača v še večji formi. Na četrto potenco. Tokrat bi za izhod iz krize namesto blagega keynesianizma v okviru tržnega gospodarstva naredil dva velika koraka naprej, pardon nazaj, v komunizem. In se sploh ne hecam. Preberite.

Le nekaj kratkih “cvetk” iz njegovega programa “Nazaj v komunizem“:

 • odprava projekta slabe banke; dokapitalizacija poslovnih bank in sprememba njihovega poslovnega modela bo zadostovala za odpravo dolžniške krize. Morebitne deleže podjetij, ki so jih poslovne banke pridobile prek zastavne pravice, lahko po potrebi odkupijo paradržavni skladi;
 • opustitev ideje o državnem holdingu, […] predpostavka je učinkovito upravljanje, in ne prodaja podjetij; še najmanj pa prodaja strateških podjetij konkurentom;
 • prekinitev prodaje premoženja dokler parlament ne odloči o strateških naložbah države, ki se jih ne prodaja; prenehanje izigravanja in izsiljevanja poslancev na temo prodaje strateških podjetij;
 • velika davčna olajšava pri dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb za nakup delnic ali obveznic v primarni izdaji pri sistemskih bankah in zavarovalnicah v pretežno slovenski državni lasti ter pri Republiki Sloveniji;
 • uvedba garantne sheme za kredite poslovnih bank slovenskim podjetjem; ta dajo državi v zastavo kapital v ustrezni vrednosti oziroma, po potrebi, celoten kapital;
 • postavitev pogoja spremembe poslovnega modela bank, kadar prejmejo državna sredstva za depozite in/ali za dokapitalizacijo; pogoj je povečanje obsega kreditov gospodarstvu na raven iz julija 2010 in popravljeno za količnik inflacije;
 • odprava razlastitve investitorjev v slovenske banke in še zlasti razlastitve investitorjev v podrejene dolžniške instrumente teh bank;
 • uvedba davčnih blagajn in omejitev gotovinskega poslovanja za gospodarske subjekte;
 • vključitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje, tako da se dosedanja premija spremeni v javno dajatev po progresivnih stopnjah;
 • preverba socialnih učinkov uvedbe davka na nepremično premoženje; morebitna reforma tega davka in kompenzacija izgubljenih javnofinančnih prilivov s povečanjem progresivnosti pri dohodnini;
 • uvedba energetskih in infrastrukturnih državnih obveznic;
 • investiranje paradržavnih skladov v revitalizacijo lesne industrije;
 • investiranje Darsa v državno podjetje za gradnjo avtocest in železniških prog;
 • investiranje paradržavnih skladov v delnice podjetij z veliko zaposlenimi […]; reorganizacija lastništva teh podjetij v kombinirano in dolgoročno stabilno lastnino zaposlenih, paradržavnih skladov ter malih delničarjev.

(Mimogrede, uredništvo Dela je bilo dovolj modro, da je pod Francijev program “Nazaj v komunizem” dalo standardni disclaimer “Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva“).

Več lahko preberete na blogu Damijan.