Poslanica Socialnega tedna 2019: Kdo sem, kdo smo?

Poslanica Socialnega tedna 2019, ki nosi naslov Kdo sem, kdo smo?

Edinstven si, edinstvena si!

Na vsem svetu ni nihče takšen, kot si ti. Nisi kopija nikogar – si original, ki ga še ni bilo in ga za teboj tudi nikoli več ne bo.

Določa te tvoja enkratnost. Po imenu si poklican/-a na edinstveno pot življenja. Določajo pa te tudi vse skupine, katerih del si. Družina, kraj, narod, vera, poklic, hobiji, svetovni nazor, kultura, v kateri uživaš, šport, ki ti je pri srcu.

Po eni strani morda čutiš željo po edinstvenosti, po drugi strani pa kot bitje odnosov čutiš hrepenenje po pripadnosti skupinam, medsebojnem razumevanju in sodelovanju s sebi podobnimi. Krepiti želiš svojo lastno identiteto, obenem pa soustvarjati identiteto posameznih skupin, ki jim pripadaš.

Kako krepiti identiteto skupin?

Kot posamezniki, tudi skupine iščejo svojo enkratnost. Močnejša identiteta skupine se kaže skozi skupne vrednote, simbole, zgodbe, običaje, jezik. Enkratni posamezniki se lahko oblikujejo le skozi močne skupine.

V prizadevanju za krepitev identitete določene skupine pa se hitro znajdemo tudi pred skušnjavo, da bi pretirano izpostavili določene lastnosti njenih posameznikov, npr. narodnost, vero, jezik, kulturo ali svetovni nazor. Kdor te lastnosti ima, je v takšni skupini nagrajen, kdor ne, pa je v njej manj vreden. Od takšnega izključevalnega pojmovanja identitete je le še korak do ideologij in delitev. Tako tudi velik del politike po vsem svetu, ki mu delitve ustrezajo, s pridom izkorišča izkrivljene identitetne teme za svojo krepitev.

Ključ do gradnje identitete skupine se ne skriva v delitvah na naše in vaše, ampak v gradnji odnosov med samostojnimi osebnostmi. Zdrava identiteta se gradi, ko sočloveka lahko prepoznamo kot brata ali sestro, stopimo z njim v odprt in iskren dialog ter v različnih segmentih družbe skupaj z njim soustvarjamo konkretne pobude in programe.

Vzemi si čas za skupine, ki jim pripadaš

Pravijo, da zguban obraz starega človeka odseva vse preizkušnje in dogodke, ki jih je ta oseba v življenju doživela. Naj tvoj obraz ne bo prazen. Spusti se v vrtinec dogajanj za tisto, kar čutiš kot svoje. Tvegaj, pusti odtis in tudi dopusti, da življenje odtisne svoj pečat nate.

Prispevaj k vzpostavitvi zdrave državljanske in domovinske vzgoje. Pomagaj vzpostavljati šolski sistem, ki bo posamezniku v polnosti omogočal razvoj njegovih zmožnosti. Soustvarjaj Cerkev, ki ne bo temeljila zgolj na strukturah, ampak bo spodbujala pristnega občestvenega duha. Sodeluj pri gradnji civilne družbe, katere glas ne bo slišan le, ko bo ta neposredno izzvana. Soustvarjaj Evropo, ki bo črpala iz zakladnice kultur vseh svojih narodov, ne le nekaterih.

Vloži svojo ustvarjalnost v skupine, ki jim pripadaš!