Diamantna maturantka Tinkara Božič s Škofijske gimnazije Vipava

Diamantna maturantka Tinkara Božič s Škofijske gimnazije Vipava

Maturantke in maturanti so v četrtek, 11. julija, izvedeli in prejeli rezultate poklicne in splošne mature. Izjemno veseli in ponosni smo na rezultate, ki so jih dosegli dijaki katoliških gimnazij.

Kar na treh od štirih gimnazij je uspeh mature stoodstoten

Tri izmed štirih katoliških gimnazij se lahko pohvalijo s 100 % uspehom. Skupaj pa so katoliške gimnazije z 98,5-odstotno uspešnostjo precej nad slovenskim povprečjem. To sicer znaša 90,30 %. Tudi povprečna ocena uspešnih na maturi je visoko nad povprečjem, ki znaša 20,17 točk. Škofijska gimnazija Vipava se lahko pohvali s povprečjem 21,57 točke, dijaki Gimnazije Želimlje pa so imeli povprečno 23,43 točke. Najbolje so se letos po rezultatih odrezali dijaki Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane. Ti so imeli povprečno kar 23,81 točke. Največji napredek je dosegla Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška v Mariboru. Pri njih se je uspešnost na maturi izboljšala kar za 8 %. Skupno je povprečje katoliških gimnazij je tako kar 2,1 točke nad slovenskim povprečjem.

V Sloveniji je maturo opravilo 5.583 dijakov, 312 od teh jih je obiskovalo katoliške gimnazije. Glede na to, da je delež katoliških gimnazij znotraj populacije maturantov nad siceršnjim odstotkom vseh dijakov, ki v svojih generacijah obiskujejo gimnazije, lahko zaključimo, da katoliške šole v večji meri svoje dijake tudi pripeljejo do mature in s tem uspešnega zaključka šolanja.

Diamantna maturantka Tinkara Božič s Škofijske gimnazije Vipava

Na nacionalni ravni se je na maturo prijavilo 6.878 dijakov, k maturi pa je pristopilo le 6.183 kandidatov. To nam pove, da je 4. letnik uspešno zaključilo manj kot 90 % dijakinj in dijakov. Če tako gledamo sliko vseh dijakov, ki se vpišejo v četrti letnik, vidimo, da vsak peti izmed njih ne opravi mature v spomladanskem roku.

Čeprav smo lahko izjemno ponosni na velik uspeh katoliških gimnazij pri delu z dijaki na sploh, pa moramo izpostaviti tudi nekatere izjemne dosežke, ki jih ti dijaki dosegajo. Izmed 236 zlatih dijakov v državi, ki so na maturi dosegli 30 točk ali več, jih kar 34 prihaja iz katoliških šol (od tega največ, to je 25, iz Ljubljane). Ob tem pa se Škofijska gimnazija Vipava lahko pohvali tudi z enim izmed samo osmih diamantnih maturantov, ki so na maturi dosegli vseh 34 točk.

Vir: Družina in Primorske novice