Izgovarjanje na profesionalno opravljeno delo, samo žali človeški intelekt

Več: blog Jože Bartolj. Novica da kardinal Rode ni oče Petra S., ni prinesla nekega posebnega olajšanja. Vsaj jaz ga ne čutim. Gre le za epizodo v širšem kontekstu napada na Katoliško Cerkev pri nas. Kakšen apokaliptik bi lahko citiral: »Pisano je: Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile.« Mr 14,27 In prav to se dogaja, posebej močno v zadnjem letu.

Res je, da smo si večkrat za alergijo v javnosti krivi sami, s svojim nastopom in ravnanji, ki včasih niso vredna imena na katero se sklicujemo, a vendarle ima vse svoje meje. Zdi se namreč, da gre za nek usklajen pritisk, ki ne popušča. Takoj ko se izkaže, da za vrženo meglo ni ničesar ali vsaj ne prav veliko, se ta spet pojavi na drugem koncu. Potem nas ves čas drži v defenzivni drži, ko se je treba le braniti in zagovarjati, kot bi ne imeli drugega dela in važnejših stvari. Zakaj tukaj ne velja »živi in pusti živeti«?

…..

Kardinal Rode bo torej sprožil sodne postopke. To je za slovenske medije, ki vse bolj drsijo v splošno rumenilo, kjer ni nikakršnih meja, vsekakor dobro. Prav tako bi za medijske hiše enormno visoka denarna kazen, delovala zdravilno. Pokazala bi, da se vsega kar nam pride na misel, ali kar slišimo kot poulično zlonamerno govorico, ne sme zapisati brez jasnega dokaza, da gre za resnico. Po krivici nekomu vzeti dobro ime je poniglavo in kaznivo. Tudi za Delo. Izgovarjanje, da je šlo zgolj za profesionalno opravljeno delo, v tem kontekstu, samo žali človeški intelekt…