Iščemo divja odlagališča, ki se ne “vidijo iz aviona”

Dve soboti 13. marca in 20. marca (lahko pa tudi kdaj med tednom v času do 25. marca) bodo prostovoljci izvedli iskalno-čistilne akcije, kjer bodo iskali nova divja odlagališča, ki jih ni videti z letalskih kart in niso gozdovi (to so predvsem obrežja rek, okolice železniških prog, avtocest, nevzdrževana območja, ki se zaraščajo in druga območja, za katera veste, da se tam pojavljajo divja odlagališča).

Ekipe prostovoljcev (skavti, taborniki, planinci, ribiči, policisti, vojaki, …) bodo preiskali območje boste pregledali in to sporočijo organizatorju. Ekipo sestavlja: dva člana, en GPS (če ga nimate pripravite zemljevide), avtomobil/kolo/pešačenje, fotoaparat in nekaj deset  popisnih listov. Ekipa bo v nekaj urah pregledala vse ceste na območju, ki ga je prevzela (divja odlagališča so namreč skoraj vedno ob prevoznih cestah) in doma v register divjih odlagališč vnesla koordinate. Ekipe pa ne bodo samo iskale odlagališč, pač pa tudi čistili okolje – vsaka ekipa bo imela s seboj na terenu vrečo, v katero bo pobirala razpršene odpadke. Tako za zgled drugim.

Več o akciji na speltni strani www.ocistimo.si. Seveda se akciji lahko pridruži vsakdo. Preberite si podrobna navodila za izvedbo iskanja.