Mag. Tonin vs. župan Šarec: o preimenovanju knjižnice Franceta Balantiča

Foto: nova24tv.si.
Foto: nova24tv.si.

Občinski svet občine Kamnik je po slabih dveh urah trajajoči razpravi, s 15 glasovi za, 10 proti in 4 vzdržanimi, potrdil predlog občinske uprave, da se nekaj mesecev veljavno in demokratično potrjeno ime mestne knjižnice, ki so jo tudi v občini Komenda poimenovali po Francetu Balantiču, podvrže novi spremembi in poimenovanju Mestna knjižnica Kamnik Komenda. Glasove za in proti najbolje ponazorijo nastopi mag. Mateja Tonina (1. del, 2. del, 3. del) in župana Marjana Šarca (dosegljivi na videoposnetkih).

Sprava, Ivo Svetina, Rudolf Maister in politični pritiski

V obrazložitvi nasprotovanja predlogu župana Marjana Šarca je mag. Matej Tonin izpostavil, da se pri tej točki dnevnega reda odločamo med prihodnostjo in preteklostjo, o svobodomiselnem Kamniku ali pa o mestu, ki se bo pustilo ideološko “zafrustrirati”. Opozoril je na pomen simbolike sprave, če tisto, kar je veličina, priznamo, ne glede na ideološka prepričanja, saj je veliko zgodovinsko osebnost, neresno zavračati zaradi lastne ideološke obremenjenosti.

Citiral je mnenje Vena Tauferja in Iva Svetine v podporo sedanjemu poimenovanju. Tokratno odločanje je primerjal z odločanjem v starem režimu, glede postavitve spomenika Rudolfu Maistru, ki so mu tudi mnogi nasprotovali, a pogumni občinski ljudje so takrat vztrajali in danes so na spomenik vsi ponosni. Poimenovanja morajo po njegovo nekaj povedati, ne pa, da so to neke suhoparne, ne vsebinske rešitve.

Svetnike Liste Marjana Šarca (LMŠ) je pozval, naj razkrijejo, kateri posamezniki oziroma skupine so tiste, ki pritiskajo na svetniško skupino, da je potrebno ime zamenjati. Pozval jih je, da naj taka lobiranja, pa tudi če gre za ponujanje nematerialnih ugodnosti, prijavijo Protikorupcijski komisiji.

Jankovićeva Pozitivna Slovenija, anekdota, partizanske proslave

Župan Šarec je v razpravi sodeloval kot zadnji. Odzval se je na nekatere razpravljalce, npr. na po njegovo mešanje proračuna in Balantiča, kar ni primerno. Glede sprave meni, da več ko se govori o njej, manj je je.

Opisal je anekdoto iz leta 2012, ko je vstopil v Jankovičevo Pozitivno Slovenijo. Ko je šel s hčerko od maše na Šmarci, je pristopila starejša gospa in mu zaupala, da jo je tisto nedeljo v cerkvi odrešil skušnjave, ker ni bral berila, ker bi mašo v tem primeru protestno zapustila. Na taka militantna mnenja ljudi, ki so bili včasih v partiji, danes pa vedrijo v pomladnih strankah, ne da veliko. Še vedno z veseljem bere berilo in je rad prisoten na cerkvenih prireditvah, žal pa mu je, da cerkveni dostojanstveniki ne hodijo na občinske proslave.

V hiši njegove babice so se izmenjavale številne vojske. Najbolj mu ostaja živo pred očmi pripovedovanje babice o šestih nemških vojakih, ki so aprila 1945 dezertirali, a jih je SS v Dolskem pobila, kjer danes stoji tudi spomenik. Eno ime je znano, pozna prizadevanja svojcev iz Nemčije, da bi našli svoje bližnje in s tem vedeli za kraj njihovega zadnjega počitka.

Svoje svetnike poziva, da naj vsak glasuje po svoji vesti, tudi njihovega svetnika, g. Iskre ne bo nihče metal iz liste, ker ne bo podprl novega imena. S poimenovanjem po kraju, se bo po njegovo vsak strinjal, z imeni se pa vedno nekdo ne bo strinjal.

G. Toninu je navrgel, da naj ne gleda na uro, zaradi velike dolžine njegovega nastopa, hkrati pa ga je še vprašal, zakaj ne hodi na partizanske proslave.

Tudi ob prisotnost urednika tednika Demokracije Metoda Berleca se je večkrat obregnil saj ve, da bo župan v naslednji številki spet izdatno obravnavan.

Razprave drugih svetnikov, med njimi Igor Žavbi: “Hvala županu Šarcu, ker nas je rešil Socialistične partije Slovenije”

V razpravi so sodelovali vsi svetniki pomladnih strank, poleg njih pa še Aleš Lipičnik iz SMC, Anton Iskra in Nina Irt iz LMŠ. Nekateri drugi (npr. svetnica Desusa, ki je napovedala vzdržan glas), predvsem pa 3 svetniki liste Dušana Papeža, ki je nov koalicijski partner Marjana Šarca, so obrazložili svoj glas za novo poimenovanje, bo pa njihov svetnik, Brane Golubovič predvidoma postal novi direktor občinske uprave.

Najbolj pa izstopa obrazložitev glasu Igorja Žavbija z LMŠ, ki je proti poimenovanju po pesniku Balantiču, ker moramo po njegovo z največjo resnostjo vzeti pozive na ulične proteste Socialistične partije Slovenije in njenega predsednika Tadeja Trčka Tita, zato je hvaležen županu Šarcu, da je Socialistični partiji Slovenije prisluhnil in s tem Kamnik obvaroval, da bi se mu zgodila ulica in odnesla župana.