Himmler je izseljeval Slovence

Zloglasni nacistični vojni zločinec Heinrich Himmler je ob ne napovedanem in tajnem obisku v Mariboru, 18. aprila 1941 podpisal Smernice za izselitev tujerodnih elementov iz Spodnje Štajerske. V njih je ukazal, da mora policija vse prebivalce rasno pregledati, politično oceniti in izgnati: vse Nemcem sovražne ljudi, zlasti slovenske izobražence, vse priseljence po 01. 01. 1914, vse prebivalstvo iz obmejnega pasu ob Savi in Sotli, vse, ki se ne bi včlanili v nemško društvo Štajerska domovinska zveza. Sledil je ukaz o ustanovitvi štaba za preselitev v Mariboru in taborišč v mariborski meljski vojašnici in v trapistovskem samostanu na gradu Rajhenburg pri Brestanici. Tudi na Gorenjskem so Nemci ustanovili štab na Bledu, taborišča pa v gradu Begunje in nato v škofovih zavodih v Št. Vidu nad Ljubljano. Vsa taborišča in zapori so bila kmalu napolnjena s talci in z izgnanci.

Foto: Wikipedia