Gulič: Blagoslov Triglava je sporen

Slovensko vojaško ladjo Triglav je prejšnji teden ob splovitvi v ruski ladjedelnici Almaz blagoslovil katoliški vojaški vikar dr. Jože Plut, ki je tudi uslužbenec ministrstva za obrambo. V javnosti so se pojavili očitki, da je vojaško ladjo blagoslovila kar država sama. Sicer pa naj bi bil blagoslov neustaven zato, ker ga je izvedel le predstavnik ene verske skupnosti, kar naj bi druge verske skupnosti, ki te možnosti niso imele, postavilo v neenakopraven položaj.

Direktor vladnega urada za verske skupnosti Aleš Gulič očitkom pritrjuje: “Blagoslov vojaške ladje je simbolično državotvorno dejanje. Ker je bilo omogočeno le eni verski skupnosti, je bila zaradi tega ta privilegirana. Po mojem mnenju je bila s tem dejanjem načeta ustavna ločitev države in verskih skupnosti in njihova ustavno zagotovljena enakopravnost.” (Vir: Dnevnik.si)