Gnusna klofuta koalicijskih poslancev pravni državi

parlament_flickrProtest proti ravnanju poslancev koalicije na 17. nujni seji Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

Dne 15. 4. 2016 je potekala 17. nujna seja Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Pri edini točki dnevnega reda je bilo opravljeno tudi glasovanje 0 predlogih sklepov. V zvezi z glasovanjem poslancev strank SMC, SD ter DeSUS, ki tvorijo vladno koalicijo, izražamo najostrejši protest ter zahtevamo pojasnilo predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika največje stranke vladne koalicije glede stališča vlade in stranke ter njega osebno do nastale situacije.

Komisija je glasovala 0 šestih predlogih sklepov, a ključna dva sklepa se glasita:

(2. predlog sklepa): Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti predlaga Vladi, da pozove vse pravosodne organe k poročanju 0 razlogih za neizvedbo preiskovalnih dejanj za vsako morišče, za katero bo komisija, v skladu z drugim odstavkom 13. člena Zakona 0 prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ) pričela postopek prekopa.

(3. predlog sklepa): Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti predlaga Vladi, da se 13. člen ZPVGPŽ dopolni z uvedbo rednega poročanja pravosodnih organov (policije, tožilstva in sodišč) o poteku preiskav glede najdenih žrtev.

Prisotni poslanci koalicije so enoglasno zavrnili oba predlagana sklepa, kar po našem mnenju predstavlja nezaslišano klofuto pravni državi, ki jo vsaj največja stranka koalicije in njen predsednik uvrščata v osrednjo programsko načelo svojega delovanja.

Sramotno dejanje koalicijskih poslancev, ki niti z besedo niso pojasnili svojega nasprotovanja predlaganim sklepom, dokazuje, da sta ta vlada in njen predsednik za zaprtimi koalicijskimi vrati sprejela načelo, da dejanja revolucionarnega nasilja, umorov, likvidacij in grozodejstev, ki se nam izkazujejo v Hudi jami ter drugih moriščih po Sloveniji, nameravajo politično zaščititi in se izogniti terjanju kakršnekoli odgovornosti posameznikov ali ustanov za pomanjkljivo preiskavo ali pregon storilcev.

Poenostavljeno povedano: dr. Miro Cerar, če ravnanja poslancev koalicije, ki so se zoperstavili predlogu za najbolj blago obliko transparentnosti dela pravosodnih organov­ poročanje o svojem delu – ne obsodite in ne prevzamete odgovornosti za implementacijo take odgovornosti na ravni vladne koalicije, ste prevzeli na svoja pleča odgovornost pred evropsko in svetovno javnostjo, da vaša vlada in politična večina aktivno ščiti zločine storjene v imenu totalitarnega komunističnega režima, ki je bil obsojen tako z resolucijo parlamentarne skupščine Sveta Evrope kot tudi z resolucijo Evropskega parlamenta.

To škandalozno dejanje zavračanja kakršnekoli vzpostavitve odgovornosti pravosodnih organov nam daje vedeti, da ni slučaj, da v 25 letih od naše samostojnosti in preloma s totalitarnim režimom v preko 600 prikritih grobiščih in morščih leži na desettisoče trupel, a niti en sam krivec za njihov umor ni bil nikoli obsojen. Dejanje poslancev SMC, SD in DeSuS dokazuje, da ta koalicija sploh ne prepoznava potrebe, da bi se človekove pravice in pravna država srečali na polju etike, pravičnosti in morale. Ob tem nas vzvišena in ohola lahkotnost poslancev, ki ne čuti potrebe, da bi javnosti in sorodnikom umorjenih jasno povedala svoje stališče in tako razblinila upanje, da bi zločin kdaj res postal prepoznan kot zločin in ne »napaka«, ki je imela za posledice Hudo jamo, Krimsko jamo, Kočevski rog, … navdaja z gnusom. Upamo, da so ponosni na svojo poslansko nedotakljivost, na svoje pravice in na svoj položaj. V naših očeh so zgolj politični prevaranti, ki ščitijo zločine in zločince: spoštovanja nevredni in v običajnih demokracijah obsojeni na politični propad.:

Spoštovana predsednik Vlade in predsednik Državnega zbora!

Ker sta oba iz iste stranke in iste koalicije, pričakujerno od vaju čimprejšnji sestanek, kjer bomo od vaju slišali vajino osebno stališče do pregona revolucionarnih zločinov ter do politične bodočnosti poslancev iz vajine Stranke modernega centra, ki so na seji 15.4.2016 s svojim glasovanjem tako sramotno ravnali. Težko namreč verjamem, da bi lahko hkrati podpirali njihovo nadaljnje politično delo ter zavračali njihova stališča.

Vsekakor bomo 0 naši zaprepadenosti nad politično kulturo, ki je izraz politične podpore prikrivanju zločinov, obvestili pristojne evropske in svetovne instltuci]e ter države, ki so se zavezale k spoštovanju človekovih pravic in pravne države.

V pričakovanju vašega vabila na sestanek in pojasnila vaših stališč, vas s spoštovanjem pozdravljamo,

Peter Sušnik
predsednik