Frankl: Nazadnje zmagamo!

Simona Toplak, Peter Frankl, Uroš Urbas. Foto: Tatjana Splichal

Jurčičevo nagrado za novinarske dosežke za leto 201o je prejela uredniška ekipa časnika Finance: Peter Frankl, Simona Toplak in Uroš Urbas. Odgovorni urednik in direktor Peter Frankl je zgodbo Financ opisal z besedami: Najprej nas zasmehujejo, potem nas napadajo, nato nas ignorirajo. Nazadnje zmagamo!

Sklad Josipa Jurčiča je bil ustanovljen z namenom, da nagrajuje in spodbuja resnicoljubnost kot moralno načelo slovenskega novinarstva. Ustanovitelji sklada resnicoljubnost razumejo kot odgovorno, intelektualno verodostojno in avtentično pisanje o družbenem, kulturnem, političnem in gospodarskem življenju, neodvisno od političnih in finančnih vplivov, ki bi skušali usmerjati novinarsko delo v skladu s svojimi interesi (iz Sklepa o ustanovitvi Sklada Josipa Jurčiča za nagrade in štipendije novinarjem).  Objavljamo besedilo utemeljitve.

MMC RTV Slovenija: Jurčičeva nagrada urednikom dnevnika Finance

Delo: Jurčičevo nagrado prejelo uredništvo Financ

.

Člani Upravnega odbora so pri odločitvi za letošnje nagrajence upoštevali različne vidike dela urednikov časopisa Finance. Vsi trije so prepoznavni po komentarjih o političnem in gospodarskem dogajanju v Sloveniji. S svojimi pronicljivimi, jasnimi in pogosto tudi začinjenimi prispevki izpričujejo globinsko poznavanje stanja v naši državi. Njihovi komentarji so zavzeti in nikoli mlačni. Kljub tej zavzetosti niso navijaški ali pristranski, ampak izpričujejo intelektualni napor, da svoja stališča podkrepijo z veljavnimi argumenti in dejstvi. Bralca ne puščajo v negotovosti glede vrednot in načel, ki jih zastopajo. To so predvsem avtonomnost novinarstva, novinarski nadzor nad javnimi zadevami in sodobno, na osebni pobudi in odgovornosti utemeljeno podjetništvo.

Drago Demšar (Sklad Josipa Jurčiča), Simona Toplak, Peter Frankl, Uroš Urbas. Foto: Tatjana Splichal

Pri izbiri nagrajencev je Upravni odbor upošteval tudi njihovo uredniško delo, predvsem oblikovanje mnenjskih strani časopisa Finance. Uredniška ekipa si že več let dejavno in uspešno prizadeva, da bi strani svojega časopisa odprla za publiciste in strokovnjake. Med gostujočimi peresi najdemo zagovornike različnih pogledov na gospodarska in splošno družbena vprašanja. Na ta način časopis razširja obzorja in vzpostavlja forum za izmenjavo mnenj in kritični diskurz. Takšna odprtost za različne poglede, ob ohranjanju nevtralnega odnosa do njih, je nujen pogoj za razvoj v odprto, človeku prijazno in demokratično družbo.

S svojo dosledno uredniško politiko so nagrajenci ustvarili okolje, kjer morejo priti do izraza različni glasovi. Tudi in predvsem taki, ki so kritični do političnih ali gospodarskih veljakov. Ta institucionalni vidik je v današnjih okoliščinah ključnega pomena. Novinar namreč za svoje delovanje potrebuje okolje, v katerem se lahko kot človek z določenim pogledom na svet profesionalno razvija in izraža. Majhni sistemi, kot je Slovenija, so dojemljivi za dve anomaliji. Lažje pride do nezdrave sprege med mediji in centri politične ali gospodarske moči, zaradi katere je onemogočena novinarska nadzorna funkcija. Poleg tega sta moč in pritisk okolja na posameznika obratno sorazmerna z velikostjo skupine. Novinarji v Sloveniji niso nič bolj kot druge skupine imuni pred vrednotnim in idejnim ekskluzivizmom, ki pripelje do izločitve drugače mislečih in čutečih posameznikov. Časopis, ki deluje po načelih novinarskega poklica in ima jasen vrednotni profil, pomeni strukturno in institucionalno jamstvo za pluralnost medijev in družbe. Njegov pomen in vloga sta veliko večja, kot nakazujeta število zaposlenih in bralcev.

Za njihov prispevek k pluralizmu v  novinarskem in medijskem prostoru v Sloveniji Sklad Josipa Jurčiča podeljuje Jurčičevo nagrado za leto 201o uredniški ekipi časopisa Finance: Petru Franklu, Simoni Toplak in Urošu Urbasu.

Foto: Finance