FORMULA(cija) ZA SPRAVO – Nič naj ne bo pozabljeno, vse pa oproščeno!

FORMULA(cija) ZA SPRAVO – Nič naj ne bo pozabljeno, vse pa oproščeno[i]

Druga svetovna vojna je potegnila Slovenijo v državljansko vojno.

Zaradi hkratne revolucije so bile žrtve še veliko večje, kot bi bile le zaradi tuje okupacije, po koncu vojne pa je bil vzpostavljen družbeni red, ki ni dopustil drugačnega mnenja in zato ni bil demokratičen, ampak totalitaren.

Šele leta 1990 je bila s prvimi svobodnimi volitvami dosežena demokratična ureditev.

Leta 1991 pa je Slovenija na podlagi poenotenja politike, plebiscitarne odločitve državljanov ter uspešne obrambne vojne postala prvič v zgodovini samostojna država ter se nato v naslednjih letih enakopravno vključila v evropske in svetovne integracije.

Ker pa bremeni preteklosti ovirajo nadaljnji uspešni razvoj Slovenije, je potrebno prekiniti z očit­ki glede preteklosti ter več energije usmeriti v prihodnost.

Zato se odrekamo temu, da bi še naprej drug drugemu očitali »grehe« iz preteklosti. Predvsem si ne bomo več očitali kakršnihkoli dejanj in usmeritev, povezanih z drugo svetovno vojno. Predvsem pa ne: narodnega izdajstva, revolucije, domobranstva, boljševizma, belogardi­zma, partizanstva, komunizma, fašizma, nacizma, klerikalizma, socializma, revanšizma. V nobeni obliki, ne s simboli in ne prireditvami, jih ne bomo poveličevali.

Vse to naj ostane v zgodovini. Nič naj ne bo pozabljeno, vse pa oproščeno!

[i] Verzija 1.1 Originalna verzija je le tista, ki jo potrdi ©Anton Tomažič