Fakulteta za poslovne vede (FPV) vabi k vpisu v programe

fpvFakulteta za poslovne vede (FPV), ki deluje v okviru Katoliškega inštituta, vabi k vpisu v dodiplomski program poslovnih ved. Diplomanti pridobijo naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Delo poteka tutorsko, v manjših skupinah, s poudarkom na osebnem pristopu do študentov. Program traja tri leta (šest semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk. Program se izvaja kot redni in kot izredni študij.

Program je mednarodno primerljiv s programi kvalitetnih fakultet v državah Evropske unije. Predmetnik študija vsebuje katoliški identifikacijski predmet, ki sistematično zajema krščanske religiozne, antropološke in etične vsebine. Študijski program omogoča diplomantom nadaljnji študij na podiplomskem magistrskem študiju FPV na vseh treh predvidenih smereh (podjetja, finančne inštitucije in javni-nepridobitni sektor) in na drugih visokošolskih zavodih – fakultetah s podobnim programom in omogoča boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje doktorskega študija na fakultetah v Sloveniji ali v tujini.

Več informacij na www.katoliski-institut.si oziroma na naslovu www.fpv.si.

Pripis: besedilo je oglasno sporočilo.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.