F. Koncilija: Stanje bolnikov z inkontinenco se zaradi varčevanja ne sme poslabšati

bolnica zdravnicaProstovoljci v sklopu projekta »Starejši za starejše« (ZDUS) dobro vemo, kaj potrebujejo bolniki z inkontinenco

Inkontinenca je nadloga številnih starejših ljudi, ohranjanje zatečenega standarda kakovosti njihovega bivanja in življenja, pa te dni država resno ogroža z varčevalnimi ukrepi! V načrtu je drastična sprememba dosedanjega načina plačevanja stroškov za nabavo tovrstnih medicinskih pripomočkov in ukinjanje zatečenega standarda!

Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS) je že lani začel postopke za pripravo novih pravil, ki določajo prevzem medicinskih pripomočkov z naročilnico. V ta namen pripravljajo enotni seznam vseh medicinskih pripomočkov, ki se jih lahko nabavi z naročilnico. Po njihovem mnenju bo sistem za poenotenje izdelkov in vzpostavitev enotnega seznama zagotavljal enakopravnost in transparentnost porabe javnega denarja! Te dni se o tem izteka pomembna javna razprava z namenom, da vsi zainteresirani še enkrat povedo, kaj želijo in kaj je po njihovem mnenju v predvidenih opredelitvah in odločitvah ZZZS –ja za bolnike z inkontinenco hudo narobe in nesprejemljivo!

Medicinski pripomočki

Medicinske pripomočke bolniku v primeru inkontinence predpiše osebni zdravnik, za kar je absolutno kompetenten! Država pa že od leta 2010 stalno grozi s spremembami, ki so usmerjene v zmanjševanje standarda zatečenih pravic bolnikov, oziroma uporabnikov teh pripomočkov. Prostovoljci, ki delujemo na ravni projekta Starejši za starejše (SZS) smo na te spremembe še bolj pozorni, ker vemo, da bodo spremembe negativno vplivale na zdravje ljudi, katerim dnevno pomagamo! Mnogi smo usposobljeni tudi za pomoč in nasvet pri izbiri pripomočkov, pri tem pa pazimo, da bodo ustrezni medicinski pripomočki pripomogli k manjši socialni izolaciji in da ne bo težav s kožo. To je še posebej pomembno ob dejstvu, da so sodobni medicinski pripomočki enostavni za uporabo,preprečujejo širjenje neprijetnega vonja, uspešno preprečujejo uhajanje urina in možne poškodbe kože! Z uporabo takšnih optimalnih pripomočkov se bistveno zmanjšajo posredni stroški, bolnika pa ohranjajo vitalnega, aktivnega in samostojnega…To so; vložki, plenice, hlačke, predloge s pasom, podloge itd…

Spremembe, ki ne obetajo

Na ravni Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) smo leta 2015 in 2016 pripravili več pobud v korist izboljšanja stanja bolnikov z inkontinenco. Nasprotovali smo ukinitvi doplačil za nakup medicinskih pripomočkov za inkontinenco, odločno pa smo se uprli ZZZS – ju, da v nasprotju z dosedanjimi standardi opredelijo plenico, ki je zračna samo na bokih?! Pri starostnikih namreč prostovoljci opažamo, da imajo plenice, ki so zračne po vsej površini in so z njimi zelo zadovoljni! Zato ni nobenega razloga za nižanje zatečenega standarda, ki ga predvideva novi predlog, ki je povrhu vsega še slab, diskriminatoren do starostnikov, ki nimajo denarja zato je novi predlog ZZZS – ja izrecno uperjen v škodo bolnikov. Podobno je tudi glede napovedanih novosti pri pridobitvi hlačk za enkratno uporabo, ki so izrednega pomena še posebej pri dementnih starostnikih.

Katere spremembe načrtuje država? Kateri pripomočki so pravi?

• Predlog za plenico, ki je zračna samo na predelu bokov, ni sprejemljiv! Plenico, oziroma hlačno predlogo je potrebno opredeliti kot popolnoma zračno po celotni površini!

• V predlogu novih standardov kakovosti pripomočkov ni hlačk za enkratno uporabo! Nastalo anomalijo v seznamu novih standardov je potrebno odstraniti in v seznam uvrstiti tudi tovrstne hlačke!

• Država ukinja tudi možnost nabave medicinskih pripomočkov na naročilnico z doplačilom! Zaradi tega ukrepa se zmanjšuje možnost izbire najustreznejšega izdelka za posameznika, ki je prilagojen bolnikovim potrebam. Predlagamo, da država te možnosti ne ukine, saj se stroški plačnika s tem ne povečujejo!

Humana prepoznavnost slehernega prostovoljca je, da pomaga starostnikom, oziroma slehernemu sočloveku, ki potrebuje pomoč! Za ostarele ljudi, ki imajo inkontinenco je zato kakovosten in funkcionalno ustrezen medicinski pripomoček življenjskega pomena. Zato bomo še naprej budno spremljali in se tudi legitimno zoperstavljali vsem državnim varčevalnim ukrepom na račun in v nepopravljivo škodo zdravstvenega stanja slehernega državljana Slovenije!

Franci Koncilija, pomočnik koordinacije za Južno Primorsko