Engelsova diskriminacija slovanskih narodov

Snovalec »diamata« (dialektičnega materializma) Friedrich Engels, ki se je rodil 28. novembra 1820, je Avstrijske Slovane (v oklepaju je navedel Čehe, Slovake, Hrvate in Slovence) razglasil za »odpadna ljudstva«, ker se v revoluciji leta 1948 niso odrezali tako, kot bi se po njegovem mnenju morali. Zanimivo je, da se najvidnejša slovenska marksista Boris Ziherl in Boris Majer, ki sta bila vodilna ideologa znanstvenega socializma in Kardeljevega samoupravljanja v Sloveniji, na to Engelsevo obžalovanja vredno žalitev slovanskih narodov, tudi nista nikoli odzvala, še manj komentirala.

Ta Engelsova trditev pa je navsezadnje bila tudi v nasprotju z mojstrovino takratne politično-marksistične propagandne literature – Komunističnim manifestom, čigar rdeča nit je bila parola Londonskih komunistov »Proletarci vseh dežel, združite se!« Sicer pa materialista Marx in Engels nista bila nikoli izvirna na področju filozofije, saj sta principe Heglovega idealizma, preprosto zamenjala z materializmom. Sicer pa je Marxa vse življenje glodalo eshatološko – ontološko vprašanje: kako se naj človek spravi sam s seboj in kako naj premaga nasprotje med seboj in svetom?! Na to vprašanje ni nikoli našel odgovora!

Foto: Wikipedia