Dvomljive raziskave in zavajanje javnosti (VIDEO)

Foto: Tone Lesnik.
Foto: Tone Lesnik.

V torek, 8. 12. 2015 so bila na drugi novinarski konferenci civilne pobude Spoštovanje različnih predstavljene zanimive ugotovitve o družboslovnih raziskavah, ki jih je navedlo Društvo psihologov Slovenije ob objavi svojega stališča do sprememb zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v marcu 2015.

Gre za 31 raziskav o dobrobiti istospolnih skupnosti in zakonskih zvez ter dobrobiti otrok v njih, ki naj bi ugotovile, da se razvoj otrok v istospolnih skupnostih in v družinah z očetom in materjo ne razlikuje statistično pomembno. Raziskave je proučila Skupina za spodbujanje kritičnega mišljenja in o njih izdelala raziskovalno poročilo. V imenu skupine je na novinarski konferenci govoril Miha Novak. V povzetku poročila so zapisali, da sta od 31 raziskav, ki jih je navedlo Društvo psihologov Slovenije, le dve izvedeni z ustreznim matematično statističnim vzorčenjem. Velika večina navedenih raziskav torej ni ustrezna za posploševanje na večje populacije. Poleg neustreznega matematično statističnega vzorčenja (premajhni vzorci) je pomanjkljivost teh raziskav tudi časovna omejenost.

Dr. Andreja Poljanec, specialistka za družinsko terapijo, je povedala, da imajo navedene raziskave poleg statistično neustreznega vzorčenja tudi mnoge pomanjkljivosti pri zajemanju spremenljivk v vzorce. V njih so na primer večinoma zajeli le istospolne ženske. Poleg tega so zajeli v vzorce skupaj istospolne ženske in ženske, ki so rodile, a živele skupaj z istospolno partnerico. Zajemali so tudi matere samohranilke. Med raziskovanimi spremenljivkami se je znašla spolna identiteta otrok, starih manj kot 7 let, kar je zelo dvomljiv kazalnik.

Med raziskavami, predstavljenimi v poročilu Skupine za spodbujanje kritičnega mišljenja, so tudi 3, ki ustrezajo kriterijem statističnega vzorčenja in zajemajo ustrezne spremenljivke proučevanja. Zanimivo je, da so te raziskave ugotovile večjo čustveno stabilnost v razvoju otrok v družinah z očetom in materjo. Ugotovili so tudi, fa so Otroci v istospolnih skupnostih pogosteje ponavljali razred v šoli.

Za utemeljitve razlik v razvoju otrok v istospolnih skupnostih in klasičnih družinah z očetom in materjo potrebujemo časovno dolge, matematično statistično neoporečne raziskave z ustreznimi in mnogimi proučevanimi spremenljivkami. Raziskave na podlagi katerih bi lahko utemeljeno in zanesljivo primerjali razvoj otrok iz istospolnih skupnosti in družin z očetom in materjo, bi morale zajeti več generacij.Takih raziskav zaenkrat še nimamo.

Dr. Igor Bahovec je spomnil na nesprejemljiv proces pri sprejemanju novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil v Državnem zboru sprejet po hitrem postopku. Potrebujemo odprt družbeni dialog neobremenjen z ideologijami in dovolj časa, da se razprave v takem dialogu odvijajo.

Osebno menim, da so ugotovitve in izjave govorcev na novinarski konferenci zelo pomembne za vsakega, ki nam ni vseeno, kaj in kako se govori in piše v kampanji pred referendumom. Zavedati se moramo, da je pred izrekanjem trditev treba marsikaj vedeti in, da so zato potrebna vprašanja. Zato sem bil začuden, kako malo je bilo na obeh novinarskih konferencah civilne pobude Spoštovanje različnih, vprašanj novinarjev. Pravzaprav sta bili samo dve: Ali Društvo psihologov Slovenije laže, ali zavaja javnost? Ali ima civilna pobuda Spoštujmo različnost svoj predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih? Na prvo vprašanje je odgovorila dr. Andreja Poljanec, ki je dejala, da Društvo javnost s svojimi trditvami zavaja. Na drugo vprašanje pa je odgovoril dr. Igor Bahovec in sicer, da je treba zdaj počakati, kaj bo pokazal referendum, potem pa spodbuditi široko in odprto družbeno razpravo, ki je do sedaj še ni bilo in v njej iskati nove rešitve.

Videoposnetek celotne novinarske konference:

_________________________

Viri:
Izjave govorcev na novinarski konferenci civilne pobude Spoštujmo različnost 8. 12. 2015
Miha Novak, Peter Korenčan, Krištof Bajt, Mario Plešej, Sara Grebenc, Barbara Novak: Raziskovalno poročilo o pregledu empiričnih primerjav dobrobiti istospolnih skupnosti in zakonskih zvez ter dobrobiti otrok v njih. 14 strani. Gradivo, razdeljeno udeležencem novinarske konference.