Dušan Jakomin, vse najboljše!

Foto: Slomedia.
Foto: Slomedia.

V nedeljo je praznoval devetdeseti rojstni dan msgr. Dušan Jakomin, primorski duhovnik, ki celo življenje opravlja duhovniško službo na Tržaškem. Gospod je eden tistih, za katere lahko rečem, da so vse svoje talente in darove do konca uporabili za dobro ljudem in v slavo Boga. Kot sam pravi, je na oltar položil mikrofon, kamero in računalnik. Celo njegovo življenje je prepredeno s predajanjem Bogu, kulturi, publicistiki. In ljudem. Kako pomembna je njegova vloga priča tudi dejstvo, da ga je tržaški župan Roberto Cosolini nagradil z medaljo občine Trst in ga poimenoval za »Škedenjskega župana«. Leta 2005 mu je priznanje izročil tudi predsednik Republike Janez Drnovšek.

Biti slovenski duhovnik v zamejskem prostoru je posebno poslanstvo. Opravljati duhovniško službo med dvema narodoma, v prostoru, ki je zaznamovan z nenehnimi trenji zaradi državne meje, zaradi delitev med Slovence in ne-Slovence, zaradi delitev na leve in desne, naše in vaše, višje in nižje, ni lahko. Zamejski prostor, ki je na poseben način občutil totalitarizem, pa kljub temu ali pa prav zaradi tega ohranil zavedanje slovenstva, terja od duhovnika več kot le dušno pastirstvo. Morda je prav zato Bog gospoda Jakomina poslal v Škedenj, kjer je v polnosti razvil svoje talente.

V Škednju je gospod Jakomin ustanovil Etnografski muzej in kulturni dom Jakoba Ukmarja, ki izpričujeta, kako slovenski je vedno bil tržaški prostor. Z jasno besedo je prihajal v domove v oddaji Vera in naš čas, s pisano besedo se trudi ohranjati slovenščino med ljudmi, ki se starajo, in med otroci, ki željno čakajo Jakominovih novih domislic.

Konec lanskega leta je pri založbi Ognjišče izšla njegova knjiga Od petrolejke do iPada, v kateri je povzel svoje življenje, zaznamovano tako z napredkom tehnologije kot razvojem družbenega okolja, v katerem živi. Priznati si moramo, da ni veliko devetdesetletnikov, ki bi uporabljali iPad.

Z bralci Časnika si želim deliti iskreno voščilo ob častitljivem rojstnem dnevu:

Spoštovani gospod Jakomin! Vaše življenje je zgled ne le za duhovnike, ampak za vse ljudi, ki se trudijo s tem, kar imajo, kar jim je Bog namenil, delati dobro ljudem in Bogu v čast in hvalo. Ste pričevalec in živ dokaz, da je človek kot poslušno Božje orodje sposoben premikati meje in gore, v prenesenem in dobesednem pomenu. Neustavljiv vir ustvarjalnosti, ki ste ga usmerili tja, kamor je bilo trenutno najbolj potrebno, ohranja slovenski zamejski kulturni prostor. Vaš odnos z Bogom, ki najbolj govori v samoti in tišini, pa naj nam bo vsem zgled, da vir modrosti, vednosti, umnosti prihaja le od Boga. Naj vas okrepi v tem milostnem času bolezni, da se čim prej vrnete med prijatelje!