Družina.si: 25 let slovenske ustave

Natanko pred 25 leti je takratna slovenska skupščina sprejela in še isti dan razglasila novo slovensko ustavo, s katero se je Slovenija od nekdanje nedemokratične države osamosvojila tudi v pravnem pomenu. Ustava, ki je nastajala več let, glavnina pa je bila oblikovala avgusta 1990, je v skupščini dobila veliko podporo.

Po prvotnem načrtu bi morala biti ustava sprejeta že ob razglasitvi slovenske samostojnosti 26. junija 1991, a ker se takratni politični akterji še niso uskladili o vseh vprašanjih, je bila sprejeta nekaj mesecev pozneje, 23. decembra 1991. Do takrat je veljala še stara ustava Socialistične republike Slovenije, ki je temeljila na jugoslovanski ustavi, a je bila s številnimi dopolnili, ki jih je Slovenija sprejela že v času osamosvojitvenih procesov, že precej spremenjena. Večji del prve ustave samostojne države je avgusta 1990 po naročilu takratne ustavne komisije slovenske skupščine v podvinskem gradu spisala skupina strokovnjakov, ki jo je vodil poznejši ustavni sodnik Peter Jambrek.

Več: Družina.si